Відділення підвищення кваліфікації

1Для забезпечення потреб галузі охорони здоров’я області фахівцями загальної практики (сімейної медицини) з 2001 року розпочато підготовку відповідних кадрів.
221 Матеріально-технічна база циклу спеціалізації медичних сестер загальної практики – сімейної медицини для проведення теоретичних занять.
222 223

Оснащення, медичне обладнання, інструментарій, муляжі, тренувальні фантоми відповідають стандартам і нормативам.

Акушерство

Гінекологія

224 225

Оснащення кабінетів наближене до реальної обстановки робочих місць медсестри і фельдшера.

Основи сестринської справи

226 227

Офтальмологія

228 229

Кабінети клінічних дисциплін і відповідних лабораторій повністю забезпечені навчальною та методичною літературою відповідно до сучасних вимог викладання предмета.

2210  2211

Комп’ютерні класи із сучасною технікою та достатньою базою навчальних розвиваючих і контролюючих програм забезпечують систематизацію та вдосконалення знань із медсестринства в сімейній медицині студентами та слухачами курсів.

Перехід системи медичного забезпечення населення на економічні методи управління вимагає від різних рівнів управління чіткого обліку та аналізу наданих медичних послуг із застосуванням комп’ютерних технологій.

2212

На практичних заняттях курсанти беруть участь у підготовці інструментів до операцій та проведенні гемотрансфузій, а також роблять перев’язки хворим.

Хірургія

2213 2214

Курсанти мають можливість на травмпункті ознайомитися з різними видами травм та надавати допомогу хворим у відділенні.

Травматологія

Ортопедія

2215 2216

Сестри медичні мають можливість ознайомитись та працювати на сучасному обладнанні, яке необхідне для надання невідкладної допомоги дітям.

Дитяча анестезіологія та реанімація

2217 2218

Педіатрія

2219 2220