Студентське самоврядування

Одним із чинників демократизації навчально-виховного процесу коледжу є робота органів студентського самоврядування: Студентської ради.

Студентська рада Полтавського базового медичного коледжу є вищим органом студентського самоврядування, добровільним об’єднанням керівних органів академічних груп, утворених з метою сприяння розвитку студентського самоврядування, більш повного врахування інтересів студентської молоді, її соціального становлення, налагодження конструктивної взаємодії між студентами та адміністрацією коледжу, органами місцевого та студентського самоврядування.

Рада діє на засадах демократичності, добровільності, рівноправності всіх її членів, самоврядування, законності та гласності.

У своїй діяльності Студентська рада керується Конституцією України, Законом України “Про вищу освіту”, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Статутом коледжу та Положенням про Студентську раду Полтавського базового медичного коледжу.

Студентська рада є незалежною від впливів політичних, релігійних та громадських об’єднань.

Мета та завдання Студентської ради:

  • представництво та захист соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентів Полтавського базового медичного коледжу;
  • налагодження взаємин між органами самоврядування, колективом студентів і педагогів на засадах співробітництва;
  • сприяння духовному та фізичному розвитку студентів, їхньої соціальної адаптації, наукової та творчої активності, створення умов для розкриття самореалізації студента;
  • участь у створенні сприятливих умов для активного залучення студентів до соціально-економічного, культурного життя суспільства;
  • сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;
  • залучення студентів до профорієнтаційної роботи;
  • сприяння консолідації студентського середовища в питаннях підвищення якості навчання, організації національно-патріотичних заходів та культурного дозвілля;
  • сприяння розвитку волонтерського руху як способу виховання у студентів гуманізму і почуття відповідальності.
  • залучення студентів до вирішення проблем з розбудови незалежної, суверенної, демократичної, правової України, підвищення їхнього рівня національної самосвідомості та патріотизму;

 

Система студентського самоврядування Полтавського базового медичного коледжу

8

Студентська рада коледжу координує роботу студентського самоврядування на відділеннях сестринської та лікувальної справ.

Члени студентського самоврядування залучаються до роботи педагогічної ради, стипендіальної, приймальної комісій та беруть активну участь у роботі комісії з питань правопорушень; сприяють роботі наукового студентського товариства, волонтерського загону “Турбота”, лекторіїв: “Ми і закон”, “Університет здоров’я”, “Полтава – відома і невідома”, спортивних секцій, гуртків художньої самодіяльності.

Вони – активні учасники руху «Моя земля – земля моїх батьків», свят студентської творчості (конкурсів квіткових, новорічних, пасхальних композицій, творчих робіт «Світ моїх захоплень», фестивалів-конкурсів: «Студентська весна», «Міс Університетів Полтавщини», «Поетична весна», «Мої знання і праця для тебе, Батьківщино!», “Молодь року”, “Волонтер року”), спартакіад, благодійних, соціальних акцій, заходів військово-патріотичного спрямування тощо.

Студентська рада коледжу співпрацює зі студентськими радами ВНЗ міста та України, громадськими організаціями м. Полтава.
Голова Студентської ради 2012-2013 рр. Хорольська Марина брала участь у роботі ВСР, голова Студентської ради 2014-2015 рр.
Запорожець Владислав входить до складу Студентської ради міста та бере активну участь у її роботі.