Рейтинг успішності

 Рейтинг Рейтинг успішності серед студентів відділення лікувальної справи
 Рейтинг Рейтинг успішності серед студентів відділення сестринської справи
 Рейтинг Списки студентів, яким призначена академічна стипендія на І-ше півріччя 2017 – 2018 н.р. (Лікувальна справа)
 Рейтинг Списки студентів, яким призначена академічна стипендія на І-ше півріччя 2017 – 2018 н.р. (Сестринська справа)