Положення, які регламентують навчально-виховний процес коледжу

 

положення Положення про базовий медичний коледж
 положення  Положення про організацію освітнього процесу у Полтавському базовому медичному коледжі
 положення  Положення про обласний конкурс “Кращий за професією” серед студентів IV  курсу  відділення сестринської справи серед медичних коледжів, училищ Полтавської області
 положення   Положення про обласну методичну раду медичних коледжів та училищ Полтавської області
 положення  Положення про проведення атестації та семестрового контролю студентів Полтавського базового медичного коледжу
 положення  Положення про службу спостереження за експлуатацією  будівель та споруд
 положення  Положення про відділення Полтавського базового медичного коледжу
 положення  Положення про відпрацювання пропущених занять студентами Полтавського базового медичного коледжу
 положення  Положення про декадники циклових комісій
 положення  Положення про здійснення електронного документообігу в Полтавському базовому медичному коледжі
 положення  Положення про навчальну частину коледжу
 положення  Положення про обласне відкрите заняття
 положення  Положення про обласний методичний кабінет медичних коледжів та училищ Полтавської області
 положення  Положення про переведення студентів Полтавського базового медичного коледжу за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом) на навчання за рахунок коштів державного бюджету
 положення  Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників Полтавського базового медичного коледжу
 положення  Положення про творчу групу в системі науково-методичної роботи педагогічних працівників медичних коледжів, училищ Полтавської області
 положення  Положення про юридичну службу Полтавського базового медичного коледжу
 положення  Положення про предметно-циклову комісію
 положення  Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
 положення  Положення про атестацію педагогічних працівників Полтавського базового медичного коледжу
 положення  Положення про методичний кабінет
 положення  Положення про стипендіальне забезпечення студентів Полтавського базового медичного коледжу
 положення  Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
 положення  Положення про планування, проведення та оцінювання відкритих занять
 положення  Положення про педагогічну раду
 положення  Положення про перескладання заліків та екзаменів
 положення  Положення про порядок направлення студентів Полтавського базового медичного коледжу на олімпіади, конференції, спортивні змагання, інші заходи
 положення  Наказ «Про підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «Викладач-методист» викладачам Полтавського базового медичного коледжу, які атестувались у 2015-2016 н.р.»
 положення ПОЛОЖЕННЯ про організацію та методику здійснення фахових комплексних критеріїв оцінки професійних знань, умінь і навичок слухачів відділення підвищення кваліфікації Полтавського базового медичного коледжу на циклах спеціалізації та удосконалення
положення  ПОЛОЖЕННЯ про відділення підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів з
напряму 222 «Медицина»
положення  Щорічний звіт керівника вищого навчального закладу
положення  Правила внутрішнього розпорядку
положення  Колективний договір
 положення

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до атестата, диплома про вищу освіту в Комунальному вищому навчальному закладі І рівня акредитації  «Полтавський базовий медичний коледж»