Документи, які регулюють діяльність коледжу

Перелік нормативно-правових актів для використання у ВНЗ I-IІ рівнів акредитації, щодо організації виховної роботи зі студентами

 I. Конвенції і декларації

1. Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (Конвенцію ратифіковано Законом №3534-IV від 15.03.2006 )

2. Всесвітня декларація по охороні здоров’я (прийнята світовим співтовариством з охорони здоров’я на П’ятдесят першій сесії всесвітньої асамблеї з охорони здоров’я в травні 1998 року )

3. Конвенція про права дитини (ратифіковано 27 лютого 1991 р.)

4. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифіковано 3 квітня 2003 р.)

5. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї (ратифіковано 4 лютого 2004 р.)

6. Конвенція ради Європи про кіберзлочинність (ратифіковано Законом №2824-ІV (2824-15) від 7 вересня 2005 р.)

7. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та знущань сексуального характеру

8. Декларація про запобігання та зупинення сексуальної експлуатації дітей та підлітків (2008)

9. Конвенція про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці №182 Міжнародної організації праці (ратифіковано 5 жовтня 2000 р.)

10. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ратифіковано із заявою №252-V (252-16) від 18.10.2006 р.)

11. Декларація ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях (Резолюція 51/191 Генеральнїй Асамблеї ООН від 16.12.1996 р.)

12. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок (ратифіковано 12 березня 1981 р.)

13. Декларація про викорінення насильства по відношенню до жінок (Резолюція Генеральної Асамблеї №48/104 від 20 грудня 1993 р.)

14. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами (прийнята на IV сесії Генеральної Асамблеї ООН 2 грудня 1949 року)

15. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року; Конвенцію ратифіковано із застереженнями і заявами Законом № 1433-IV від 04.02.2004)

16. Декларація «Про ліквідацію насильства щодо жінок» (Генеральна асамблея ООН, 1993 р.)

17. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року; ратифіковано із застереженнями і заявами Законом № 1433-IV від 04.02.2004)

18. Додатковий протокол до Конвенції ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю. Про попередження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї (ратифіковано Законом від 4.02.2004 р. №1433-IV)

19. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи «Про сексуальну експлуатацію, порнографію, проституцію, а також торгівлю людьми і підлітками» (прийнята 9 вересня, 1991 року на 461-му засіданні заступників міністрів)

20. Стокгольмська Декларація та план дій проти комерційної сексуальної експлуатації дітей (1996 р., підписана 122 країнами)

21. Конвенція про громадянсько-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (1980 р.) (набула чинності для України 1.09.2006 р.)

22. Пекінська Платформа дій (прийнята Четвертою всесвітньою конференцією зі становища жінок 15 вересня 1995 року)

23. Загальна декларація прав людини (прийняття Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.)

24. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН; ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73 р.)

25. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН; ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73)

26. Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 року № 2859-XII (зі змінами)

27. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ратифікованоЗаконом № 475/97-ВР ( 475/97-ВР ) від 17.07.97)

28. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН)

29. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання» (прийнята 10 грудня 1984 року)

30. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (набула чинності 4 січня 1969 p., для України 7 квітня1969

31. «Декларація ЮНЕСКО про раси та расові забобони» м. Париж 27.11.78

32. «Декларація ЮНЕСКО принципів терпимості» від 16 ноября 1995 р.

33. «Європейська соціальна хартія». Страсбург, 3 травня 1996 року

34.«Конвенція про дискримінацію в галузі найму і праці», затверджена Міжнародною організацією праці в 1958 році

35. «Конвенція про запобігання дискримінації в галузі освіти», затверджена Організацією Об’єднаних Націй у питаннях освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) у 1960 році

36. «Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи». Вчинено в Страсбурзі 28 січня 2003 року Протокол ратифіковано із застереженням Законом № 23-V ( 23-16 ) від 21.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.328)

37. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (ратифіковано Закон України від 18 жовтня 2006 року № 251-V)

38. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 6_березня 2005 року № 2476-ІV)

39. Декларація ООН про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії і переконань

40. Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин (прийнято резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 47/135 від 18 грудня 1992 року )

ІІ.Закони

41. Конституція України

42. Кримінальний кодекс України (вступив у силу 1 вересня 2001 р.)

43. Стаття 117. умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини

44. Стаття 120. Доведення до самогубства;

45. Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження;

46. Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження;

47. Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження;

48. Стаття 126. Побої й мордування;

49. Стаття 128. Необережне або середньої тяжкості тілесне ушкодження;

50. Стаття 129. Погроза вбивством;

51. Стаття 137. Неналежне виконання обов’язків щодо охо¬рони життя та здоров’я дітей;

52. Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викраден¬ня людини;

53. Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини;

54. Стаття 152. Зґвалтування;

55. Стаття 153. Насильницьке задоволення полової пристрасті неприродним способом”;

56. Стаття 156. Розбещення неповнолітніх;

57. Стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування;

58. Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність;

59. Стаття 324. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів та інш.

60. Сімейний кодекс України (вступив у силу 1 січня 2004 р.)

61. Закон України «Про освіту»

62. Закон «Про вищу освіту»

63. Закон України «Про боротьбу з корупцією»

64. Закон України від 12 грудня 1991 року № 1972-XII «Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»

65. Закон України від 8 липня 1999 року №863-XIV «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»

66. Закон України від 22 вересня 2005 року №2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

67. Закон України від 19 лютого 2009 року №1026-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»

68. Закон України від 21 жовтня 2009 року N 1658-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки»

69. Закон України від 23 грудня 2009 року N 1794-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»

70. Закон України від 15 листопада 2001 року N 2789-III «Про попередження насильства в сім’ї»

71. Закон України від 8 вересня 2005 року N 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

72. Закон України від 30 вересня 2011року №3739-VI «Про протидію торгівлі людьми»

73. Закон України від 4 вересня 2008 року N 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

74. Закон України від 20 листопада 2003 року N 1296-IV «Про захист суспільної моралі»

75. Закон України від 5 березня 2009 року N 1065-VI «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»

76. Закон України від 20 квітня 2000 рокуN 1684-III «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»

77. Закон України від 26 квітня 2001 року N 2402-III «Про охорону дитинства»

78. Кодекс законів про працю України (Затверджено Законом ВР УРСР №322-VIII (322а-08) від 10.12.71 р.(зі змінами))

79. Закон України від 5 лютого 1993 року № 2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (зі змінами)

80. Закон України від 1 грудня 1998 року № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (зі змінами)

81. Закон України від 21 червня 2001 року № 2558-III «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (зі змінами)

82. Закон України від 25 червня 1992 року №2494-XII «Про національні меншини в Україні» (ст.18)

83. Закон України від 4 лютого 1994 року №3929-ХІІ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадян (ст.2, 17)

84. Закон України «Про мови».

85. Матеріали Конституції України.

86. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.).

87. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 р. №161.

88. Постанова Кабінету міністрів України від 28.01.09 р. №41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України на 2009-2015 рр.».

89. Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року МОН України № 1/9-584 від 20.08.12 р.

90. Наказ МОЗ України від 28.05.12 р. № 390 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів».

91. Указ президента України № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

92. Наказ МОЗ України від 12.12.13 р. № 1079 «Про затвердження Плану заходів щодо удосконалення підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів медицини».

93. Наказ МОЗ України №595 від 28.08.2014 р. «Про підготовку до початку навчального року 2014-2015 р. та організацію його проведення».

94. Лист МОН України від 16.06.2014 р. №1/9-318 «Про тему Першого уроку в 2014-2015 навчальному році».

95. Наказ Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 23.06.2014 р. № 225 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних заходів області до роботи в новому 2014/2015 навчальному році та в осінньо-зимовий період».

96. Закон України № 1207-VII від 15.04.2014 р. «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

97. Концепція розвитку студентського самоврядування в Україні, МОНмолодьспорт № 1/9-870 від 8.12.2011 року.

98. Наказ МОЗ України № 367 від 25.12.1997 року «Про затвердження порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням».

99. Наказ ДОН Полтавської обласної державної адміністрації № 273 від 03.09.2014 «Про заходи з усунення наслідків тоталітарної ідеології колишнього СРСР в навчальних закладах Полтавської області».

100. Лист МОН № 1/9-376 від 25.07.2014 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

101. Лист МОН №1/9-412 від 13.08.2014 «Про проведення Уроків мужності».

102. Лист МОН № 1/9-429 від 28.08.2014 «Про організацію фотовиставок», присвячених подвигу українського народу під час антитерористичної операції на Сході України.

103. Лист МОН України № 1/9-372 від 25.07.2014 року «Про проведення заходів щодо протидії тероризму».

104. Лист МОН України № 1/9-382 від 29.07.2014 року «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників».

105. Лист МОН України № 1/9-419 від 19.08 2014 року «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах».

106. Лист МОН № 1/9-376 від 25.07.2014 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»

107. Лист МОН №1/9-385 від 30.07.2014 «Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації»

108. Лист МОН №1/9-412 від 13.08.2014 «Про проведення Уроків мужності»

109. Лист МОН № 1/9-429 від 28.08.2014 «Про організацію фотовиставок», присвячених подвигу українського народу під час антитерористичної операції на Сході України

110. Протокол наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Сича О.М. від 07.08.2014 «Щодо героїзації осіб, які віддали життя за Україну, та вшанування їх пам’яті»

111. Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації № 323 від 18.08.2014 та наказу ДОН № 273 від 03.09.2014 «Про заходи з усунення наслідків тоталітарної ідеології колишнього СРСР в навчальних закладах Полтавської області»

112. Лист ПОІППО № 1039 від 28.08.2014 «Про методичні рекомендації щодо проведення виховних заходів з усунення наслідків тоталітарної ідеології колишнього СРСР в навчальних закладах Полтавської області»

113. Лист МОН № 1/9-382 від 29.07.2014 «Про особливу відповідальність педагогів та науково-педагогічних працівників»

114. Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН № 2/2-14- 1043-14 від 07.07.2014 «Про посилення контролю за навчально-виховним процесом»

115. Лист МОН № 2/2-14-1043-14 від 07.07.2014 «Про овиконання контролю за навчально-виховним процесом»

116. Лист МОН № 1/9-372 від 25.07.2014 «Про проведення заходів щодо протидії тероризму»

117. Лист МОН № 1/9-419 від 19.08.2014 «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах»

118. Державна цільова соціальна програмиа протидії торгівлі людьми на період до 2015 року (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 970 від 24.10.2012).

119. Наказ Головного управління освіти і науки «Про затвердження плану обласних заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року від 04.02.2011р. № 39.

120. Наказ Головного управління освіти і науки від 21.08.2012 №3 72 «Про затвердження Плану заходів Головного управління освіти і науки «Щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015», відповідно до наказу Міністерства освіти інауки, молоді та спорту України від 03.08.2012 № 888

121. Державна цільова програма “Молодь України”на 2009-2015 роки (затверджено постановою КМУ від 28.01.2009 р. №41)

122. Загальнодержавна програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року (затверджено ЗУ від 05.03.2009 р. №1065-VI)

123. Наказ МОН №1414 выд 30.12.2010 “Про виконання розпорядження Кабынету Міністрів України від 22.11.2010 року щодо виконання Концепуії реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки №2140”

III. Постанови

124. Указ Президента України від 11 вересня 2006 року №742/2006 «Про Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху доброчесності»

125. Указ Президента України від 24 березня 2012 року№212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації»

126. Указ Президента України від 19 жовтня 2012 року №604/2012 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»

127. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009 — 2015»

128. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. №350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

129. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. N 879 «Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року»

130. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1849 «Про затвердження Державної програми “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року»

131. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. №30615/1/1-12 «Про щорічне відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку»

132. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27серпня 2010 р. №1728-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року»

133. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. №236-р «Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві»

134. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. №199-р «Про заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та їх учасників на 2011-2015 роки»

135. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. №1002-р «Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року»

136. Доручення Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 р. №11273/11/1-08 (п. 11 Плану заходів щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві)

137. Національна стратегія тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці на 2012-2017 роки

IV. Накази МОН України

138. Концепція національного виховання студентської молоді (Рішення колегії МОН від 25 червня 2009 р. протокол №7/2-4)

139. Наказ Державного Комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 15.02.2002 р. №31/105/95 «Про затвердження Положення про молодіжний трудовий загін»

140. Наказ МОН України від 10 вересня 2009 р.№ 839 «Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту»

141. Наказ МОН України від 25 січня 2007р. №44 «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року».

142. Наказ МОН України від 22 березня 2002 р. №210 «Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих, середніх і професійно-технічних навчальних закладах»

143. Наказ МОН України від 13 листопада 2007 р. №1004 «Примірне положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу»

144. Наказ МОН України від 24.05.2007 р. №420 «Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу»

145. Наказ МОН України від 03.04.2001 р. №166 «Про затвердження Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах»

146. Наказ МОН України від 02.07.2009 р. №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»

Зверніть увагу! Дитина – особа віком до 18 років.(норми міжнародного права)

Для ознайомлення з текстами документів рекомендуємо використовувати наступні сайти: