Електронна бібліотека

 

Доступ до електронних журналів

Доступ до електронних книг

Цикл загальноосвітньої підготовки

 

Англійська мова Біологія і Екологія Всесвітня Історія Географія Громадянська освіта
Громадянська освіта
Економіка Зарубіжна література Захист України Інформатика Історія України
Історія України
Математика Українська література Українська мова Фізика Хімія

 

Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки

 

Основи філосовських знань Культурологія ФІзичне виховання Українська мова
(за профспрямуванням)
Іноземна мова
(за профспрямуванням)
Основи правознавства Історія України Соціологія Основи економічної теорії

 

Цикл природничо-наукової підготовки

 

Основи латинської мови з медичною термінологією Основи загальної та медичної психології Основи медичної інформатики Анатомія людини Фізіологія
Патоморфологія та патофізіологія Фармакологія та медтчна рецептура Медична хімія Мікробіологія  Основи екології та профілактичної медиции
Безпека життєдіяльності Медична біологія Основи біологічної фізики та медична апаратура Соціальна медицина та організація охорони здоров’я Ріст і розвиток людини

 

 

 

 

Цикл професійної та практичної підготовки (Лікувальна справа)

 

Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка Внутрішня медицина  Хірургія Педіатрія Акушерство
Гінекологія Стоматологічні захворювання Дерматологія та венерологія Інфектологія Анастезіологія і реаніматологія
Оториноларингологія Офтальмологія Неврологія Психіатрія та наркологія Медична та соціальна реабілітація
Сімейна медицина Онкологія Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
Епідеміологія Основи охорони праці та охорона праці в галузі Невідкладні стани у внутрішній медицині Невідкладні стани в хірургії Невідкладні стани в педіатрії 
Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

 

Цикл професійної та практичної підготовки (Сестринська справа)

 

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї Історія медицини та медсестринства Основи медсестринства Медсестринство у внутрішній медицині Медсестринство в хірургії
Медсестринство в педіатрії Медсестринство в акушерстві Медсестринство в гінекології Медсестринство в інфектології Медсестринство в офтальмології
Медсестринство в оториноларингології Медсестринство в онкології  Медсестринство в дерматології та венерології Медсестринство в сімейній медицині Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині
Медсестринство в неврології Медсестринство в психіатрії та наркології Громадське здоров’я і громадське медсестринство Медсестринська етика та деонтологія Медична та соціальна реабілітація
Анастезіологія і реаніматологія Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Основи охорони праці та охорона праці в галузі

Программа WinDjView

           ↓