10 травня 2023 року в Полтавському базовому медичному фаховому коледжі було проведено засідання гуртка з біології та екології (керівник Сахарова Ольга). У роботі гуртка взяли участь здобувачі освіти відділення сестринської справи (221 група), які продемонстрували свої поглибленні знання з тем «Середовища існування організмів», «Гостальне середовище існування»,«Паразитичні організми». Засідання було проведенно з використанням елеметів STEM- освіти. Гуртківці власними руками створили поробки повʼязані з флорою, фауною та середовищами існування.

Від cdpbmkp17212