15 березня 2023 року у дистанційному форматі на базі Кременчуцького медичного
фахового коледжу ім. В. І. Литвиненка відбувся Калейдоскоп педагогічних ідей. У заході
взяли участь медичні фахові коледжі Полтавської області. Під час заходу педагогічні
працівники Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В. І. Литвиненка провели
відкриті заходи з метою обміну передовим педагогічним досвідом.
Директор Полтавського базового медичного фахового коледжу, кандидат медичних
наук, Олена Анатоліївна Синенко, у вітальному слові звернула увагу присутніх на
важливості не тільки забезпечення здобувачів освіти грунтовними знаннями та навичками,
але й забезпечення сприятливої атмосфери й психологічного комфорту у закладах освіти.
Викладач біології С.В. Данилейко, провела відкрите заняття на тему «Закономірності
спадкової мінливості людини. Мутації та їх властивості». При проведенні заняття активно
використовувались вітагенні технології навчання. З метою актуалізації теми та мети заняття
застосовувались завдання на платформі Learning apps. Здобувачі освіти працювали з
опорною схемою, яку заповнювали на інтерактивній дошці Jamboard. Для закріплення
здобувачі освіти виконували творче завдання у вигляді навчальних проєктів. Значна увага
приділялася інтеграції вивчення предметів загальноосвітньої підготовки та дисциплін
природничо-наукового циклу. Усі присутні відмітили високий рівень володіння викладачем
навичками організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти, що сприяє
активізації та формуванню у них позитивної мотивації до навчання.
Викладач педіатрії Л. О. Мініна провела відкрите засідання гуртка з педіатрії на тему
«Новонароджена дитина та догляд за нею: актуальні питання». Заняття проведено з
використанням інтерактивних методів навчання, таких як ділова гра та метод тренінгової
симуляції. Гуртківці приділили увагу формуванню навичок ведення медичної документації.
Викладач проявила високу педагогічну майстерність, а здобувачі освіти продемонстрували
високий рівень ерудованості та фахові знання, здобуті протягом вивчення дисципліни.
Викладач гінекології В. В. Мисік та практичний психолог коледжу І. В. Подтикан
провели відкрите засідання психологічного гуртка «Віч-на-Віч» у форматі «workshop»  з
теми «Статева поведінка: виклики часу, ризики, модель безпеки». Запропонований формат
проведення заняття знайшов позитивний відгук як серед здобувачів освіти, так і викладачів.
Робота в «інтерактивній хмарі», розгляд структурно-логічних схем, розв’язування
ситуаційних вправ, сприяли формуванню соціокультурної компетенції здобувачів освіти,
мотивували їх до вивчення клінічних дисциплін. У підведенні підсумків засідання гуртківці
ознайомили присутніх з розробкою просвітницької програми «Формування статевої
культури», яку вони впроваджують в освітніх закладах Полтавської області.
Методичні розробки занять та виховних заходів, доповіді викладачів будуть подані у
інформаційно-методичних вісниках заходу № 207 та № 208 та будуть корисними для
педагогічних працівників, викладачів-початківців, аспірантів та здобувачів освіти.

Від cdpbmkp17212