27 лютого 2023 року відбулося чергове засідання гуртка «Основи експериментальної мікробіології» під керівництвом викладача Полтавського базового медичного фахового коледжу Наталії Єфименко.
Під час засідання відбувся захист проєктів, що сприяє заохочуванню здобувачів освіти до поширення особистого досвіду. Викладач систематично спонукає гуртківців до самостійної роботи з різними джерелами інформації – науково-методичною літературою, відеоматеріалами, ресурсами інтернету тощо. Такі засідання стимулюють поглиблене вивчення навчальної дисципліни поряд із традиційними заняттями.
Наслідком такої роботи є активна участь здобувачів освіти у студентських науково-практичних конференціях. Розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи є одним із пріоритетних напрямів у роботі Полтавського базового медичного фахового коледжу. Здобувачі освіти нашого коледжу проявляють стійкий інтерес до наукового пошуку, прагнуть підвищення особистого академічного та загальнокультурного рівня.

Від cdpbmkp17212