На базі Полтавського базового медичного фахового коледжу відбувся Калейдоскоп педагогічних ідей. У заході взяли участь медичні фахові коледжі Полтавської області. Під час заходу педагогічні працівники Полтавського базового медичного фахового коледжу провели відкриті заняття з метою обміну передовим педагогічним досвідом.
Викладач гінекології, акушерства, медсестринства в гінекології та медсестринства в акушерстві Ірина Грігор’єва провела відкрите теоретичне заняття з медсестринства в гінекології на тему «Доброякісні пухлини жіночих статевих органів». Широкого використання на занятті набули технології диджиталізації освіти та нестандартні методи навчання. Перегляд презентацій, відеороликів, робота в інтерактивних програмах та ігрові технології, використані на занятті сприяли мотивації здобувачів освіти до вивчення клінічних дисциплін. Присутні відмітили високий рівень володіння викладачем навичками організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти, що сприяє активізації та формуванню у них позитивної мотивації до навчання.
Викладач іноземної мови та іноземної мови (за проф. спрямуванням) Тетяна Власова провела відкрите практичне заняття з іноземної мови (за проф. спрямуванням) на тему «The First aid bruise. Fracture. Burn» («Перша допомога. Забій, перелом, опік»). У процесі проведення заняття Тетяна Леонідівна активно впроваджувала у навчально-виховний процес сучасні інтерактивні технології освіти, що сприяє формуванню у здобувачів освіти навичок обробки інформації, вмінню аналізувати міжпредметні зв’язки та, в майбутньому, застосовувати набуті знання в професійній діяльності.
Методичні розробки занять та виховних заходів, доповіді викладачів будуть подані у інформаційно-методичному віснику заходу № 205 та будуть корисними для педагогічних працівників, викладачів-початківців, аспірантів та здобувачів освіти.
Заняття були проведені в укриттях, що є особливо важливим аспектом для забезпечення неперервності навчально-виховного процесу в умовах воєнного стану для надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти медичної галузі.
Директор Полтавського базового медичного фахового коледжу, кандидат медичних наук, Олена Синенко, у підведенні підсумків заходу звернула увагу учасників, що важливим завданням у здійсненні навчально-виховного процесу здобувачів освіти у сучасних реаліях є не тільки надання їм грунтовних знань, вмінь та навичок, але й забезпечення сприятливої атмосфери й психологічного комфорту у закладах освіти.

Від cdpbmkp17212