7 грудня 2022 року у ПВМЗ «Київський медичний університет» відбулася міжнародна наукова конференція «Розвиток особистості студента – майбутнього фахівця засобами медіатехнологій». Конференція висвітлила актуальні питання методології, теорії та практики формування національних і загальнолюдських цінностей у майбутніх фахівців за сучасних умов, найбільш актуальні проблеми реформування сучасної медичної освіти в Україні. У наукових матеріалах конференції опубліковано к. мед. н. Олена Синенко та к. мед. н. Вікторія Штомпель «Аспекти фахової підготовки сімейних медиків». З доповіддю виступила к. мед. н. Вікторія Штомпель.

Від cdpbmkp17212