4 листопада 2022 року у Полтавському базовому медичному фаховому коледжі
відбулося засідання гуртка з медичної біології під керівництвом викладача Наталії
Єфименко. Темою обговорення на засіданні стали основи медичної генетики.
На гуртку були розглянуті питання сучасних методів біологічних досліджень,
ультраструктурної організації клітин у нормі та при загальних патологічних
процесах. Особливу увагу звернули на спадкові генетичні захворювання, їх
причини та наслідки. Було наголошено на важливому значенні скринінгових
досліджень на сучасному етапі розвитку медичної генетики.
В обговоренні взяли участь здобувачі освіти ІІ курсу відділення лікувальної
справи. Тематика доповідей викликала зацікавлення та бажання брати участь у
науковій роботі гуртка студентів-гуртківців з метою підготовки науково-
пошукових робіт для участі в загальноколеджних, обласних, регіональних,
всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Від cdpbmkp17212