Аспектам профілактики хронічних неінфекційних захворювань було присвячено засідання терапевтичного гуртка, проведеного викладачем внутрішньої медицини, кандидатом медичних наук, доцентом Вікторією Штомпель. Обговорювались чинники, які впливають на здоров’я населення, основні напрямки профілактичної медицини та умови їх успішної реалізації. Відзначено роль фельдшера і медичної сестри у зміцненні здоров’я населення, попередженні виникнення найбільш поширених захворювань і проведенні вторинної їх профілактики. Члени гуртка ознайомились із методикою цільового консультування з метою корекції чинників ризику внутрішньої патології. Підкреслено також значення ставлення до свого здоров’я як до найбільшої життєвої цінності самого медичного працівника, який є прикладом для пацієнтів.
Навчання основам профілактики захворювань та ефективного застосування профілактичних технологій є надзвичайно важливим для майбутньої практичної діяльності здобувачів медичної освіти.

Від cdpbmkp17212