Незважаючи на складну ситуацію в країні ,навчальний процес у Полтавському базовому медичному фаховому коледжі триває.
30.08.22 відбулося планове засідання циклових комісій основ медсестринства та клінічних дисциплін і циклової комісіі загальноосвітніх, соціально-економічних та фундаментальних дисциплін. Голови циклових комісій ознайомили викладачів зі змінами до навчальних програм, затвердили плани роботи на 2022-2023 навчальний рік. Методисти коледжу Єфименко Н. Р. та Кулай Н. І. підготували план підвищення кваліфікації викладачів коледжу на 2022-2023 н. р. і повідомили про основні напрямки роботи циклових комісій:
– впровадження інновацій в сучасних освітніх технологіях(е-навчання, дистанційне, змішане(гібридне), мобільне, проблемне, різнорівневе навчання;
– впровадження інновацій в ігрових технологіях(гейміфікація) навчання (кейс-метод, вебквести, подієва освіта, метод проєктів, бриколаж;
– розробка сучасних електронних навчально-методичних посібників;
– розробка та впровадження робочих зошитів з навчальних дисциплін;
– впровадження інновацій в систему контролю знань;
-розробка навчальних практикумів;
-реалізація сучасних інтерактивних засобів навчання в освітньому процесі(відеолекціі, навчальні відеофільми, бук-трейлери, ютуб-канали, тік-ток акаунти;
– впровадження новітніх технологій в поза аудиторну (гурткову) роботу.
Бажаємо колегам наснаги, творчих злетів, здоров’я та миру в 2022-2023 навчальному році.

Від cdpbmkp17212