Викладачі Полтавського базового медичного фахового коледжу систематично працюють над удосконаленням позааудиторної роботи здобувачів освіти. 11 травня в рамках гурткової роботи викладач мікробіології Єфименко Н.Р. провела науково-практичну онлайн-конференцію «Повітряно-краплинні бактеріальні інфекції: проблема сьогодення та шляхи її вирішення». Спектр обговорюваних проблем підкреслив наявність у здобувачів освіти глибокого світогляду та здатність подивитися на ситуацію з різних точок зору. А якщо взяти до уваги грамотну подачу інформації та вміння відповідати на питання, можна з упевненістю говорити про формування у Полтавському базовому медичному фаховому коледжі майбутніх професіоналів, висококваліфікованих медичних працівників.

Від cdpbmkp17212