З 28 березня по 15 квітня 2022 р. викладачі Полтавського базового медичного фахового коледжу у рамках договору про співпрацю підвищували кваліфікацію у формі стажування у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Працівники коледжу вдосконалювали навички на кафедрах англійської та німецької філології, української мови, теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури, теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін, всесвітньої історії та методики викладання історії, історії України, ботаніки, екології та методики навчання біології. Викладачі розширили знання з методології сучасних досліджень відповідного профілю, засвоїли інноваційні технології, форми та методи навчання, удосконалили вміння розробляти навчально-методичні комплекси з дисциплін, поглибили навички використання платформ дистанційного навчання (Moodle, G Suite) тощо. Після закінчення стажування ректорка ПНПУ імені В. Г. Короленка професорка Марина Гриньова привітала викладачів і вручила свідоцтва про закінчення навчання. «Стажування у Полтавському педагогічному дає змогу викладачам покращувати стандарти професійної діяльності, підвищувати компетентність, ефективність і якість роботи, розширювати напрями наукової діяльності, спряє пошуку нових ідей», – підкреслила Марина Вікторівна у вітальному слові. Плануємо і в подальшому плідно співпрацювати з Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка.

Від cdpbmkp17212