16 червня 2021 року викладач Коростиленко Л.П. разом із методичним кабінетом коледжу провели заняття з професійної майстерності та обміну передовим професійним досвідом для викладачів на тему «Формування професійної та фахової компетентності студента-медика». Формування фахової компетентності студента реалізується за рахунок його самостійної навчальної роботи під керівництвом викладача. Процес самоосвіти студента можна досліджувати як процес самоорганізації власних знань. Головним завданням педагогічного працівника в процесі розробки навчально-методичного комплексу дисципліни є виявлення професійних і ключових компетенцій конкретного предмету, а на їх основі – розробка навчального матеріалу. Під час дистанційного навчання особливого значення набув поточний і рубіжний контроль, який систематично здійснювався у формі тестування. 

Від cdpbmkp17212