15 червня 2021 року в актовій залі коледжу відбулося засідання Школи професійної майстерності та передового педагогічного досвіду на тему: «Використання міжпредметних зв’язків та краєзнавчого матеріалу під час викладання дисциплін гуманітарного циклу», яке провела викладач-методист С.І. Дворнік. На ньому розглядалося питання застосування освітніх технологій, спрямоване на здобуття студентами знань у тісному зв’язку з реально життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно орієнтованого навчання.
На прикладі проєктної діяльності студентів на тему «Подорож крізь роки» було проаналізовано нестандартне вивчення роману Ю. Яновського «Майстер корабля», що забезпечило удосконалення навичок роботи з інформацією, її аналіз та структурування, уміння розробляти проєкт від ідеї до презентації продукту, а також розуміння студентами проблеми «Який багаж духовності та морально-етичні вартості повинна взяти з собою майбутня українська нація?»

Від cdpbmkp17212