27 травня 2021 року голова циклової комісії терапевтичних дисциплін Кулай Н.І. провела творчу наукову дискусію на тему: «Сучасні форми і методи контролю знань студентів при вивченні дисциплін клінічного циклу», на якій присутні акцентували увагу на шести основних дидактичних принципах перевірки і оцінки знань студентів: дієвість, систематичність, індивідуальність, диференціювання, об’єктивність і єдність вимог. На заняттях дисциплін клінічного циклу викладач прагне глибокої і справедливої оцінки успіхів кожного студента.
Основними формами контролю знань та умінь студентів є оцінювання знань на лекції і практичних заняттях, у позанавчальний час, на консультаціях, диференційованих заліках, іспитах.
Під час дистанційного навчання використовувався тестовий контроль на платформі Moodle. Заняття із клінічних дисциплін проходили у вигляді відеоконференцій на платформах Google Meet, Zoom з переглядом навчальних відеофільмів, презентацій. Контроль на лекції проводився як вибіркове усне опитування студентів та із застосуванням тестів за раніше викладеним матеріалом, особливо за розділами курсу, які необхідні для розуміння теми лекції. Під час практичних занять контроль знань студентів проводиться індивідуально, шляхом відпрацювання практичних навичок (з використанням сучасних фантомів та муляжів) за програмним алгоритмом під контролем викладача.

Від cdpbmkp17212