Під час проходження виробничої та переддипломної практики для студентів 3 та 4 курсів відділення лікувальної справи 24 травня 2021 відбулось засідання круглого столу «Фармакотерапія невідкладних станів».
Студенти згадали симптоми невідкладних станів у внутрішній медицині та препарати для надання невідкладної допомоги. Для закріплення знань самостійно розв’язували тестові завдання та відтворювали ситуації з невідкладної допомоги.

Від cdpbmkp17212