20 квітня 2021 р у Полтавському  базовому медичному фаховому коледжі на платформі дистанційного навчання Zoom відбулося засідання Школи молодого викладача «Впровадження у практику роботи нових педагогічних технологій та інновацій». Були розглянуті питання згідно плану засідання, а саме:

  • Суть і функції методів навчання.
  • Класифікація методів навчання:
  • Словесні методи навчання.
  • Наочні методи навчання.
  • Методи практичного навчання.
  • Логічні методи навчання.
  • Ігрові методи навчання.
  • Використання активних форм і методів у навчальному процесі
  • Методи контролю знань студентів.
  • Методи самоуправління навчально-виховним процесом.

В ході засідання ми дійшли висновку, що кожен метод навчання складається з множини дидак­тичних прийомів, органічно поєднаних між собою в певну систему. В окремих методичних ситуаціях прийом може ви­ступати як метод навчання, і, навпаки, метод може бути прийомом, тому що вони діалектично взаємозв’язані. На­приклад, бесіда – самостійний метод навчання, але коли вона епізодично використовується педагогом під час прак­тичних занять, то виступає як прийом навчання, що вхо­дить до методу практичних дій. Пояснюючи новий матеріал, викладач може використати як допоміжні прийоми елементи бесіди, дидактичної гри, вправляння тощо. Метод і прийом можуть мінятися місцями.

Від cdpbmkp17212