15 квітня 2021 р в рамках декадника з мікробіології на платформі дистанційного навчання Zoom відбувся практичний онлайн-семінар «Проєктні технології при вивченні мікробіології». У ньому взяли участь студенти І та ІІ курсів, які представили свої проекти на мікробіологічну тематику (наприклад, розглядалася тема «COVID-19: причини, наслідки, профілактика» , яка в умовах сьогодення є надзвичайно актуальною).

Проектне навчання (project-based learning) дедалі більше набирає обертів, оскільки є дуже ефективним і актуальним підходом до викладання та навчання. Численні дослідження вказують на те, що після його успішного впровадження у студентів покращується мотивація до навчання та підвищується рівень досягнень. Проєктна робота наразі є одним з найперспективніших напрямів системи освіти, оскільки створює умови для формування всіх необхідних життєвих компетенцій.

Проекти спрямовані на одержання визначених результатів – на досягнення цілей. Саме ці цілі є рушійною силою проекту, й усі зусилля з його планування та реалізації розпочинаються для того, щоб ці цілі були досягнуті. Проект зазвичай припускає цілий комплекс взаємопов’язаних цілей. Той факт, що проекти орієнтовані на досягнення мети, має величезний внутрішній зміст для управління ними.

 

Від cdpbmkp17212