Вдале поєднання традиційних методів навчання з інформаційно-комунікаційними технологіями ми спостерігали. на відкритому занятті з української мови викладача Каленіченко С.В., яке відбулося в рамках Калейдоскопу педагогічних ідей 16.03.2021р. 

 На відкритому уроці викладач вміло застосовувала нові педагогічні технології, реалізовувавши навчальні, виховні і розвиваючі цілі заняття. Ми спостерігали  професійність викладача, вміння подати себе і свої знання. Викладач продемонструвала виконання тестових завдань на платформі  Moodle.

Від cdpbmkp17212