15 лютого 2021 року викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки Німчин Т.О. провела відкрите практичне заняття на тему: «Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів. Струменеве введення лікарських засобів». Заняття проводилось за розкладом, відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмета. Викладач використала презентацію з теми та навчальні відео, щоб студенти краще засвоїли практичний матеріал. Німчин Т.О. продемонструвала професійне володіння навчальним матеріалом, методикою проведення занять, вміння організувати та зацікавити студентів, застосовувати інтерактивні форми роботи. Студенти опрацьовували сучасні нормативно-правові документи по роботі з хворими на Covid-19, відпрацьовували практичні навички згідно з алгоритмами. Активно обговорювали проблемні питання, розв’язували ситуаційні задачі, тестові завдання, заповнювали графологічні схеми. Заняття було проведено на високому методичному й професійному рівні та заслуговує на схвальні відгуки.

Від cdpbmkp17212