2 лютого 2021 відбулося відкрите заняття з зарубіжної літератури викладача
Дворнік С.І. з теми «У пошуках Синього Птаха». Урок був направлений на формування у
студентів уявлення про художню літературу як мистецтво слова: безпосередня робота з
художнім текстом; аналіз та інтерпретація сюжетних ліній і різноманітних фактів із
літературних творів; уміння бачити художні деталі; розуміти творчий задум автора та
оцінювати особливості його реалізації.  Для активізації навчальної діяльності студентів
використовувалися такі прийоми, як бесіда, міні-диспут, читання, «сюжетний ланцюжок»,
кроссенс, кошик ідей які сприяли вивченню теми на глибинному рівні, розвитку
образного, абстрактного, логічного мислення.  Урок проведений на належному науковому
і методичному рівні.

Від cdpbmkp17212