21 січня 2021 року викладач основ медсестринства Опошнян С.І.провела відкрите теоретичне заняття на тему: «Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ.Стерилізація». У ході онлайн-заняття було розкрито всі питання відподно до КТП і робочої навчальної програми, мотивуючи це необхідністю засвоєння матеріалу; використано всі можливості дистанційного навчання.Актуалізуючи тему,викладач особливу увагу приділив основним і найбільш важливим нормативним документам щодо роботи в умовах сучасної пандемії . Заняття було проведено на високому науковому рівні відповідно до загальних стандартів викладання у ЗФПО. Слід також відмітити, що студенти були досить добре підготовлені, володіли термінологією та відзначилися обізнаністю.
У кінці заняття було зроблено висновки та проведено тестування на платформі MOODLE для закріплення нової теми. Мета, завдання та цілі, які ставив викладач, були реалізовані.Таким чином, лекційне заняття пройшло на високому методичному і професійному рівні і заслуговує на схвальні відгуки.

Від cdpbmkp17212