20 січня 2021 року викладач анатомії людини Сакевич В. І. провела відкрите теоретичне заняття на тему: «Анатомія сечової системи». Онлайн-заняття проводилось за розкладом, відповідно до програми й календарно-тематичного плану предмета. Викладач використала презентацію з теми, щоб студенти краще засвоїли теоретичний матеріал. Сакевич В. І. продемонструвала професійне володіння навчальним матеріалом, методикою проведення занять, вміння організувати та зацікавити студентів, застосовувати інтерактивні форми роботи. Студенти висловлювали власні думки, обговорювали проблемні питання під час розв’язання ситуаційних задач. Заняття було проведено на високому методичному й професійному рівні та заслуговує на схвальні відгуки.

Від cdpbmkp17212