12 січня 2021 року викладач фармакології з медичною рецептурою Могила В.І. провела відкрите теоретичне заняття на тему: «Вступ. Загальна фармакологія. Медична рецептура». Під час онлайн-заняття викладач продемонструвала високий рівень професійної підготовки, володіння методами контролю рівня знань і вмінь студентів, використання технічних засобів навчання й комп’ютерних технологій у процесі дистанційного навчання. Уміння викладача використовувати міжпредметну інтеграцію, сучасні підходи, методи активізації розумової діяльності студентів дало можливість всім присутнім оцінити високий науково-методичний рівень проведеного заняття.

Від cdpbmkp17212