10 грудня 2020 року викладач педіатрії  Рябека Т.І. провела відкрите теоретичне заняття у 412 групі на тему: «Цукровий діабет». Під час онлайн-заняття викладач продемонструвала високий рівень професійної підготовки, володіння методами контролю за рівнем знань і вмінь студентів, використання технічних засобів навчання  і комп’ютерних технологій у процесі дистанційного навчання. Вміння викладача використовувати міжпредметну і внутрішньопредметну інтеграцію, елементи проблемного навчання, методи активізації розумової діяльності студентів дало можливість всім присутнім оцінити високий науково-методичний рівень проведеного заняття.

Від cdpbmkp17212