25 листопада 2020 року в Київському медичному університеті відбулась ХХ Міжнародна наукова конференція «Розвиток особистості студента – майбутнього фахівця». Доповідаючі акцентували увагу на найбільш актуальних проблемах реформування сучасної медичної освіти, питаннях методології, теорії і практики, формуванню національних і загальнолюдських цінностей у студентів.
В матеріалах конференції опублікована наукова стаття кандидата медичних наук Синенко О. А. і кандидата медичних наук Штомпель В.Ю., присвячена мультидисциплінарним аспектам викладання клінічних дисциплін.
З доповіддю виступила к.мед.н., доц. Штомпель В.Ю.

Від cdpbmkp17212