Під час засідання ми з головами ЦМК обговорили ефективність впровадження в навчальний процес нових форм проведення онлайн занять, які розвивають у студентів просторове мислення і вимагають використання знань, отриманих з різних дисциплін. Було запропоновано використовувати онлайн форму занять і після карантину для студентів, які з поважних причин не можуть бути присутніми на занятті. Обговорювалося й питання про підготовку студентів ІІ курсу до ДПА у формі ЗНО, а студентів IV курсу до ліцензійного іспиту «КРОК-М” в умовах дистанційного формату навчального процесу.  Проаналізували готовність ЦМК до проведення екзаменаційної сесії,  видавничу діяльність та можливість проведення виставки методичних матеріалів викладачів в умовах карантину.

 

Від cdpbmkp17212