Викладачі циклової комісії основ медсестринства в умовах карантину використовують різноманітні віртуальні платформи, які дають змогу провести відеолекції. Широко застосовуються діяльнісні компоненти та онлайн-комунікації системи Moodle, сервер ZOOM, Google документи, систему Viber.
Завдання студентам надсилаються на електронну адресу або через систему Viber відповідно до програм, календарно-тематичних планів та розкладу занять.
Викладачі ЦМК Опошнян С.І., Коломієць Н.Г., Коростиленко Л.П., Німчин Т.О. у режимі реального часу проводять відеоконференції, під час яких онлайн транслюється навчальний відеофільм, а викладач у телефонному режимі співпрацює із п’ятьма студентами, коментуючи техніку виконання маніпуляції, потім повторюють із другими студентами навчальної бригади.
Викладач основ медсестринства Опошнян С.І. проводить відеолекції, матеріал до яких знаходиться на платформі Moodle.
Для студентів другого курсу викладачі використовують онлайн-тести «Крок М» для підсумкового контролю знань із теми та як домашнє завдання для підсумкових практичних занять із основ медсестринства та догляду за хворими.
Студенти активно, із цікавістю готуються до занять, як теоретично (записують виконані завдання в зошит, вирішують ситуаційні задачі і присилаючи фото звіт) так і виходять на онлайн-конференції. Всі виконані завдання уважно перевіряються викладачами та оцінюються.
Правильно організована робота викладачів та студентів – запорука успішного дистанційного навчання.

Від cdpbmkp17212