Протягом карантину циклова комісія природничо-математичних дисциплін продовжує активно працювати зі студентами. Для забезпечення навчально-виховного процесу використовуються Moodle, Viber, ZOOM. Зі студентами, які не забезпечені гарним інтернет зв’язком, викладачі спілкуються по телефону.
На інтернет-ресурсі Moodle викладачі надають студентам доступ до текстів лекцій зі свого предмету, розміщують  завдання практичних робіт, проводять тестування з тем курсу та підсумкові роботи з предметів. Використання таких тестів надає змогу кожному студенту бачити свій результат і одразу виконати роботу над помилками, що покращує засвоєння матеріалу. Викладач може бачити результати кожного студента, їх помилки та час, затрачений на виконання завдання, що дає можливість оцінити досягнення кожного студента і курсу в цілому.

Для ефективнішого засвоєння матеріалу студентами, викладачі циклової комісії створюють відео лекції з предметів. В них пояснюється теоретичний матеріал чи дається відповідь на питання, що виникли у студентів протягом виконання завдань.

Також для спілкування зі студентами використовується відео зв’язок з використання програм Viber, ZOOM, Skype. За допомогою такого виду роботи можливим стає живе спілкування зі студентами. Таким чином проводиться пояснення складного матеріалу чи індивідуальна робота зі студентами.

Для роботи викладачі застосовують можливості Google Disk. Cтуденти мають можливість самостійно завантажувати свої роботи по своїх папках. Можливе також сортування робіт по датах. Це значно полегшує роботу викладача і студентa.

Для підготовки до занять та до ЗНО з предметів використовуються навчальні відео запропоновані МОН України. Студенти мають до них постійний доступ.

Викладачі циклової комісії активно впроваджують методи дистанційного навчання та діляться здобутим досвідом між собою та з членами інших циклових комісій.

Від cdpbmkp17212