Викладачі ЦПК хірургічних дисциплін працюють зі студентами під час карантину дистанційно. Використовуються різноманітні засоби комунікації: Moodle, Zoom, Skype, Telegram, Viber, електронна пошта. Викладачі спілкуються із студентами як у форматі проведення лекційних і практичних занять, так і відпрацювання пропусків та незадовільних оцінок. На офіційному сайті коледжу у розділі “Moodle” розміщені навчально-методичні матеріали з усіх дисциплін, що викладаються цикловою комісією для опрацювання студентами. Додаток для конференцій Zoom дає можливість живого обговорення проблемних питань, що виникають при вивченні матеріалу у студентів, корегування помилок та посилення мотивації до навчання.
На фото викладачі Редченко Л.В. та Янко А.Л. проводять online конференції на платформі Zoom з медсестринства в оториноларингології та безпеки життєдіяльності.

Від cdpbmkp17212