До 100 – річчя з дня народження В.О. Сухомлинського провідний бібліотекар коледжу          Ковтун І. А.   провела бібліографічну інформацію “Педагогіка від серця”.

Від cdpbmkp17212