21 березня 2018 р. в ПВНЗ “Київський медичний університет ” відбулась XVIII Міжнародна наукова коференція “Новітні чинники формування особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я” за реєстром МОН України. На конференції обговорювались технології, які спонукають до розвитку у студентів медичної та громадської компетентності, спроможності до саморозвитку та самоудосконалення, а також прищеплюють загально- цивілізаційні й національні цінності, мораль і високу медичну етику.

В матеріалах конференції опубліковано роботу співробітників коледжу канд. мед. н. О. А. Синенко, канд, мед. н. В. Ю. Штомпель , Л. П. Вонсович за темою “Вища освіта в медсестринстві: шляхи оптимізації “. З доповіддю виступила канд. мед. н. , викладач, доцент     В. Ю. Штомпель

Від cdpbmkp17212