ЄДКІ

Мета та зміст ЄДКІ для здобувачів спеціальності «Медсестринство»
Мета: оцінити набуття визначених стандартом спеціальних компетентностей здобувачів ступеня фахової передвищої освіти, пов’язаних зі здатністю розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері медсестринства.