Чисельність здобувачів освіти

Станом на 1 липня 2020 року в коледжі навчається 451 студентів, із них на відділенні лікувальної справи 229 студентів, на відділенні сестринської справи 222 студентів.

Функціонує відділення підвищенння кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою кількість студентів якого становить 2000 осіб.

Чекаємо на першокурсників 2020-2021 навчального року!