Циклова комісії фізичного виховання та спорту

Сапєгіна Валентина Василівна

Голова циклової комісії, викладач фізичної культури та фізичного виховання, викладач вищої категорії. Закінчила: Львівський державний інститут фізичної культури у 1980 році, спеціальність: фізичне виховання, кваліфікація: викладач фізичного виховання, стаж роботи:педагогічний – 40 років, у коледжі – 24 роки 

Коло професійних інтересів:   забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовки, що визначає психофізичну готовність випускників,  до життєдіяльності і обраної професії.

                                    

Науменко Андрій Миколайович

Викладач фізичної культури та фізичного виховання, викладач І категорії.

Закінчив: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка у 2007 році, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького у 2008 році, спеціальність: Педагогіка і методика, ередньої освіти, фізична культура, фізичне виховання, кваліфікація: Вчитель фізичної культури і волеології. керівник спортивних секцій, організатор туристичної  роботи, магістр фізичного виховання і спорту, стаж роботи: педагогічний – 12 років, у коледжі – 12 років          

Коло професійних інтересів: формування у студентів мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки.

Черкун Віталій Миколайович

Викладач фізичної культури та фізичного виховання, викладач вищої категорії, закінчив: Київський державний інститут фізичної культури у 1976 році, спеціальність: фізична культура і спорт, кваліфікація: викладач-тренер, стаж роботи: педагогічний – 32 роки, у коледжі       – 32 роки  

Коло професійних інтересів: формування потреби студентів у фізичному самовдосконаленні та підтримки високого рівня здоров’я. 

Іванова Марина Вікторівна

Завідувачка відділенням сестринської справи, викладач фізичної культури та фізичного виховання, викладач вищої категорії. закінчила: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка у 2001 році, спеціальність: Фізичне виховання. кваліфікація: вчитель фізичного виховання, стаж роботи: педагогічний – 26  років, у коледжі       – 14 років

Коло професійних інтересів: використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя та набуття фонду рухових умінь і навичок.

Самойленко Олександр Олександрович

Начальник штабу цивільної оборони, викладач Захисту України, викладач І категорії, закінчив: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка у 1992 році, спеціальність: історія і радянське право, кваліфікація: учитель історії, суспільствознавства і радянського права, стаж роботи: педагогічний – 13 років, у коледжі       – 1 рік  

Коло професійних інтересів: формування студента як патріота своєї держави, засвоєння основ захисту України, цивільного захисту, домедичної допомоги, здійснення психологічної підготовки студенської молоді до захисту Вітчизни.

Віташ Станіслав Васильович

Викладач фізичної культури та фізичного виховання, викладач ІІ  категорії, закнчив: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка у 2008 році, спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура, кваліфікація: Вчитель фізичної культури і волеології. Керівник спортивних секцій, організатор туристичної  роботи, стаж роботи: педагогічний – 7 років, у коледжі       – 2 місяці 

Коло професійних інтересів:

гармонійний розвиток природних здібностей студентів, залучення їх до регулярних занять фізичною культурою та спортом, пропагування здорового способу життя.

 

 

Предметна методична комісія викладачів фізичного виховання та спорту почала працювати у Полтавському базовому медичному коледжі з вересня 2019 року.

Перед викладачами стоять важливі й досить нелегкі завдання:

 • викликати інтерес до вивчення предмета,
 • прищепити любов до занять фізичними вправами,
 • організувати цікаву та змістовну позааудиторну роботу,
 • створити умови студентам для регулярних занять фізичною культурою з метою оздоровлення.

Головним компонентом фізичного виховання є оздоровчий, при реалізації котрого оптимізуються форми і функції організму людини, та розвивальний, що сприяє підвищенню рівня фізичних (рухових) здібностей та якостей.

Нині на базі нашого коледжу проводиться робота, спрямована на створення умов для регулярних занять фізичною культурою з метою оздоровлення. Це такі види діяльності:

 1.  спортивній ігри (волейбол, футбол, теніс);
  2.    вправи естетичного характеру, які приносять користь учасникам («Олімпійський тиждень», «Дні здоров’я»);
  3.    вправи професійно-прикладного характеру.

     Ми намагаємось організувати процес навчання для формування рухових умінь та навичок, які сприяють  розвитку професійно-вольових здібностей.

     Основною формою навчання і виховання в коледжі є заняття.                  Ми враховуємо індивідуальні можливості студента, використовуємо різні форми та методи організації  їхньої діяльності.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

 •        Підвищення теоретичного і наукового рівня викладання з метою реалізації завдань освіти.
 • Вдосконалення структури і методики викладання дисциплін «Фізична культура»,  «Фізичне виховання», «Захист Вітчизни».
 • Участь у конференціях, семінарах, семінарах-практикумах, підготовка навчальних посібників та інших розробок з дисциплін, які викладаються.
 • Підвищення професійної майстерності та компетентності викладачів з метою наближення якості освіти до вимог державних стандартів .
 • Створення умов для проведення індивідуальних занять та самостійної роботи студентів.
 • Розробка і обговорення робочих навчальних планів, комплексного методичного забезпечення предметів циклу.
 • Вивчення інтерактивних форм і методів навчання.
 • Розробка і здійснення заходів по підвищенню рівня навчально-виховної роботи.
 • Вивчення і аналіз навчально-програмної документації, внесення до навчальних програм необхідних змін і доповнень.
 • Організація проведення олімпіад, конкурсів, спортивних змагань.
 • Ознайомлення з новинками педагогічної, методичної, наукової літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання.
 • Організація взаємовідвідування занять та їх обговорення.

     

Сьогодні  предметна методична комісія викладачів фізичного виховання та спорту об’єднує 5 викладачів. Зокрема, це викладачі фізичного виховання та культури і Захисту Вітчизни.

Поряд з активною навчальною діяльністю функціонують спортивні гуртки. Упродовж навчального року систематично проводяться спортивні змагання з волейболу, настільного тенісу, шахів, шашок, гирьового спорту, легкоатлетичного кросу та низка заходів спортивної тематики, зокрема «Олімпійський тиждень» та інші.

Щороку студенти медичного коледжу беруть участь в обласних змаганнях з різних видів спорту серед професійно-технічних навчальних закладів та посідають призові місця.

Досвід, активність, наполегливість та професіоналізм – ці риси притаманні педагогам циклової комісії фізичного виховання та спорту.

18 лютого 2021 року викладач фізичного виховання Черкун В.М. провів відкрите практичне заняття зі студентами 222 групи на тему «Вправи для розвитку черевного пресу. Розвиток фізичних якостей».
Для досягнення цілей здоров’язберiгаючих технологій на занятті застосовувалися фізичні вправи, емоційні розрядки і хвилинки «спокою», гімнастика, лікувальна фізкультура, рухливі ігри. Викладачем була спеціально організована рухова активність студентів залежно від індивідуальних фізичних можливостей. На занятті всі дотримувались гігієнічних чинників (виконання санітарно-гігієнічних вимог, особиста і суспільна гігієна), провітрювання і вологе прибирання приміщення, дотримання загального режиму рухової активності. Заняття проведено відповідно до календарно-тематичного плану і робочої навчальної програми на достатньому методичному і професійному рівні, заслуговує на схвальні відгуки.

Під час дистанційного навчання, на карантині, не потрібно забувати про такий предмет як фізична культура та виховання. Саме цей предмет, за рахунок правильно підібраних фізичних вправ, допоможе студентові зміцнити імунітет.

Наш коледж, під час карантину, активно використовує освітню платформу MOODLE. На ній, вчителі фізичного виховання та культури, розміщують важливу інформацію для студентів та надають домашнє завдання.

Домашнє завдання надається у формі онлайн тестів на платформах     « На Урок» та « Всеосвіта», що дає можливість оцінити роботу студента.

Кожен студент бачить свій результат і одразу може виконати роботу над помилками, що покращує засвоєння матеріалу.

Викладач може бачити результати кожного студента, їх помилки та час, затрачений на виконання завдання, що дає можливість статистично оцінити досягнення кожного студента і курсу в цілому.

Студенти отримують комплекси вправ, які повинні виконувати самостійно, дотримуючись правил техніки безпеки, за відсутності поганого самопочуття ( висока температура, тиск та інше).

Зворотнім зв’язком від студентів є надання, викладачеві,

відео-/фото звіт на улюблену вправу.

Долучившись до Всеукраїнської школи онлайн, студенти виконують руханку згідно розкладу. 

Викладачі активно проводять відеоуроки, використовуючи різноманітні додатки, такі як: Viber, Skype, Zoom та інші. Допомагаючи студентам у виконанні творчих робіт, опануванні правильної термінології опису вправ, тощо.

Двадцятого травня відбулося засідання циклової комісії, але не у звичному для всіх форматі, а у режимі відеоконференції, на платформі Zoom.

В ході наради було обговорено чимало питань пов’язаних з регулюванням студентського життя дистанційно та подальшу роботу циклової комісії фізичного виховання та спорту в умовах карантину.

Десятого червня 2020 року  в Полтавському базовому медичному коледжі відбулася виставка педагогічних ідей та технологій за темою: «Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі».

Предметна комісія «Фізичного виховання та спорту» взяла активну участь у цьому заході. Продемонструвавши безліч сертифікатів, які засвідчують про підвищення кваліфікації викладачів за допомогою вебінарів, семінарів, конференцій тощо. Представили відеоматеріали з комплексами вправ, створені для використання на заняттях онлайн під час дистанційної роботи.