Циклова комісії фізичного виховання та спорту

Сапєгіна Валентина Василівна

Голова циклової комісії, викладач фізичної культури та фізичного виховання, викладач вищої категорії.

Закінчила: Львівський державний інститут фізичної культури у 1980 році, Спеціальність: фізичне виховання, кваліфікація: викладач фізичного виховання, стаж роботи:педагогічний – 40 років, у коледжі – 24 роки 

Коло професійних інтересів:   забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовки, що визначає психофізичну готовність випускників,  до життєдіяльності і обраної професії.

                                    

Науменко Андрій Миколайович

Викладач фізичної культури та фізичного виховання, викладач І категорії.

Закінчив: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка у 2007 році, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького у 2008 році, спеціальність: Педагогіка і методика, ередньої освіти, фізична культура, фізичне виховання, кваліфікація: Вчитель фізичної культури і волеології. керівник спортивних секцій, організатор туристичної  роботи, магістр фізичного виховання і спорту, стаж роботи : педагогічний – 12 років, у коледжі – 12 років          

Коло професійних інтересів: формування у студентів мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки.

Черкун Віталій Миколайович

Викладач фізичної культури та фізичного виховання, викладач вищої категорії, закінчив: Київський державний інститут фізичної культури у 1976 році, спеціальність: фізична культура і спорт, кваліфікація: викладач-тренер, стаж роботи: педагогічний – 32 роки, у коледжі       – 32 роки  

Коло професійних інтересів: формування потреби студентів у фізичному самовдосконаленні та підтримки високого рівня здоров’я. 

Іванова Марина Вікторівна

Завідувачка відділенням сестринської справи, викладач фізичної культури та фізичного виховання, викладач вищої категорії. закінчила: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка у 2001 році, спеціальність: Фізичне виховання. кваліфікація: вчитель фізичного виховання, стаж роботи: педагогічний – 26  років, у коледжі       – 14 років

Коло професійних інтересів: використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя та набуття фонду рухових умінь і навичок.

Самойленко Олександр Олександрович

Начальник штабу цивільної оборони, викладач Захисту України, викладач І категорії, закінчив: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка у 1992 році, спеціальність: історія і радянське право, кваліфікація: учитель історії, суспільствознавства і радянського права, стаж роботи: педагогічний – 13 років, у коледжі       – 1 рік  

Коло професійних інтересів: формування студента як патріота своєї держави, засвоєння основ захисту України, цивільного захисту, домедичної допомоги, здійснення психологічної підготовки студенської молоді до захисту Вітчизни.

 

Циклова методична комісія викладачів фізичного виховання та спорту почала працювати у Полтавському базовому медичному фаховому коледжі з вересня 2019 року.

Сьогодні  предметна методична комісія викладачів фізичного виховання та спорту об’єднує 5 викладачів. Зокрема, це викладачі предметів фізичне виховання і фізична культура, та Захист України.

Головною метою фізичного виховання у коледжі є формування фізичної культури студента як системної, так і інтегративної якості – невід’ємного компонента загальної культури майбутнього спеціаліста, здатного реалізувати її у навчальній, соціально-професійній діяльності та сім’ї.

Основна мета викладачів конкретизується в роботі зі студентами в наступних завданнях:

 1. Зміцнення здоров’я, сприяння гармонійному фізичному розвитку, підтримці високої працездатності протягом всього періоду навчання.
 2. Сприяння різносторонньому розвитку організму, підвищення рівня загальної фізичної підготовленості, розвитку професійно важливих фізичних якостей, психомоторних здібностей майбутніх спеціалістів.
 3. Оволодіння системно впорядкованим комплексом знань, які охоплюють філософську, соціальну, природничо-наукову і психолого-педагогічну тематику, що тісно пов’язані з теоретичними, методичними і організаційними основами фізичної культури.
 4. Формування потреби студентів у фізичному самовдосконаленні та підтримки високого рівня здоров’я із свідомим використанням всіх організаційно-методичних форм занять фізкультурно-спортивної діяльності.
 5. Формування навичок самостійної організації дозвілля з використанням засобів фізичної культури і спорту.
 6. Оволодіння основами сімейного фізичного виховання, побутової фізичної культури.

Фізична освіта у коледжі дає студентам знання про вплив фізичних вправ на організм людини, розвиває фізичні якості, рухові навички, забезпечує фізичну підготовку молоді до життя, суспільно-громадської діяльності.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

 • Підвищення теоретичного і наукового рівня викладання з метою

     реалізації завдань освіти.

 • Вдосконалення структури і методики викладання дисциплін «Фізична

     культура»,  «Фізичне виховання», «Захист Вітчизни».

     Участь у конференціях, семінарах, семінарах-практикумах, підготовка

     навчальних посібників та інших розробок з дисциплін, які викладаються.

 • Підвищення професійної майстерності та компетентності викладачів з

     метою наближення якості освіти до вимог державних стандартів .

 • Створення умов для проведення індивідуальних занять та самостійної

     роботи студентів.

 • Розробка і обговорення робочих навчальних планів, комплексного

     методичного забезпечення предметів циклу.

 • Вивчення інтерактивних форм і методів навчання.
 • Розробка і здійснення заходів по підвищенню рівня навчально-виховної

     роботи.

 • Вивчення і аналіз навчально-програмної документації, внесення до

     навчальних програм необхідних змін і доповнень.

 • Організація проведення декадників, конкурсів, спортивних змагань.
 • Ознайомлення з новинками педагогічної, методичної, наукової літератури,

     наочними посібниками, технічними засобами навчання.

 • Організація взаємовідвідування занять та їх обговорення.

Фізичне виховання у коледжі проводиться протягом всього періоду навчання, крім останнього семестру. Основною формою викладання предмета є практичні заняття, які внесені в розклад навчальних занять. До навчальної форми організації процесу з фізичного виховання відносяться також консультативно-методичні заняття, які спрямовані на надання студентам методичної і практичної допомоги в організації і проведенні самостійних занять фізичною культурою і спортом.

Разом з навчальною роботою активно проводиться позааудиторна. В коледжі

функціонують спортивні секції з волейболу, настільного тенісу, шахів, шашок, легкої атлетики та загальної фізичної підготовки. Студенти коледжу беруть участь в обласних змаганнях з різних видів спорту серед навчальних закладів фахової передвищої освіти. Упродовж навчального року проводяться особисті та командні змагання серед студентів, а також низка спортивно-масових заходів, зокрема «День Здоров’я», «Олімпійський тиждень», Декадник з фізичної культури та спору та інші.

В рамках Європейського тижня спорту, що проводиться Національним олімпійським комітетом з метою активізації фізкультурно-масової роботи, залучення широких верств населення до занять спортом, формування у молоді мотивацій до здорового способу життя, а також поширення ідей олімпізму та розвиток олімпійського руху в Україні. у вересні місяці 2020 року у коледжі було проведено «Олімпійський тиждень».

 

У жовтні 2020 року у коледжі проводився предметний декадник ЦМК фізичного виховання і спорту. В рамках якого були проведені: вікторина з теми: «Спортом займайся ­­– здоровим залишайся!»; фотоколаж кращих спортсменів коледжу; особиста першість коледжу з настільного тенісу, шашок та шахів; змагання зі стрибків у довжину з місця; конкурс відеороликів «Віртуальна подорож у країну Олімпію». Всі заходи проводились з дотриманням карантинних обмежень.

 

Перед викладачами циклової комісії стоять важливі задачі, це:

 • викликати інтерес до вивчення предмета;
 • прищеплювати любов до занять фізичними вправами;
 • постійно організовувати цікаву та змістовну позааудиторну роботу;
 • створювати студентам умови для регулярних занять фізичною культурою з метою оздоровлення.

Головними компонентами фізичного виховання є оздоровчий, при реалізації якого оптимізуються форми і функції організму людини, та розвивальний, що сприяє підвищенню рівня фізичних (рухових) здібностей та якостей.

Викладачі циклової  комісії намагаються організувати процес навчання для формування рухових умінь та навичок, які сприяють  розвитку професійно-вольових здібностей.

Основною формою навчання і виховання в коледжі є заняття. Ми враховуємо індивідуальні можливості студента, використовуємо різні форми та методи організації  їхньої діяльності.

Досвід, активність, наполегливість та професіоналізм – ці риси притаманні педагогам циклової комісії фізичного виховання та спорту.

 

18 лютого 2021 року викладач фізичного виховання Черкун В.М. провів відкрите практичне заняття зі студентами 222 групи на тему «Вправи для розвитку черевного пресу. Розвиток фізичних якостей».
Для досягнення цілей здоров’язберiгаючих технологій на занятті застосовувалися фізичні вправи, емоційні розрядки і хвилинки «спокою», гімнастика, лікувальна фізкультура, рухливі ігри. Викладачем була спеціально організована рухова активність студентів залежно від індивідуальних фізичних можливостей. На занятті всі дотримувались гігієнічних чинників (виконання санітарно-гігієнічних вимог, особиста і суспільна гігієна), провітрювання і вологе прибирання приміщення, дотримання загального режиму рухової активності. Заняття проведено відповідно до календарно-тематичного плану і робочої навчальної програми на достатньому методичному і професійному рівні, заслуговує на схвальні відгуки.

 

Наш коледж, під час карантину, активно використовує освітню платформу MOODLE. На ній, вчителі фізичного виховання та культури, розміщують важливу інформацію для студентів та надають домашнє завдання.

Домашнє завдання надається у формі онлайн тестів на платформах     « На Урок» та « Всеосвіта», що дає можливість оцінити роботу студента.

Кожен студент бачить свій результат і одразу може виконати роботу над помилками, що покращує засвоєння матеріалу.

Викладач може бачити результати кожного студента, їх помилки та час, затрачений на виконання завдання, що дає можливість статистично оцінити досягнення кожного студента і курсу в цілому.

Студенти отримують комплекси вправ, які повинні виконувати самостійно, дотримуючись правил техніки безпеки, за відсутності поганого самопочуття ( висока температура, тиск та інше).

Зворотнім зв’язком від студентів є надання, викладачеві,

відео-/фото звіт на улюблену вправу.

 

Десятого червня 2021 року  в Полтавському базовому медичному коледжі відбулася виставка педагогічних ідей та технологій за темою: «Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі».

Предметна комісія «Фізичного виховання та спорту» взяла активну участь у цьому заході. Продемонструвавши безліч сертифікатів, які засвідчують про підвищення кваліфікації викладачів за допомогою вебінарів, семінарів, конференцій тощо. Представили відеоматеріали з комплексами вправ, створені для використання на заняттях онлайн під час дистанційної роботи.