Циклова комісія сестринської справи

Коломієць Наталія Григорівна

Голова циклової комісії основ медсестринства, викладач вищої категорії. Стаж роботи у коледжі 31 рік, на посаді викладача 17р. икладає дисципліни: «Основи медсестринства», «Догляд за хворими із основами медичної маніпуляційної техніки», «Медсестринство у сімейній медицині»,закінчила Полтавське медичне училище у 1995 році за спеціальністю сестра медична; медичний коледж Української медичної стоматологічної академії, напрям підготовки: «Медицина», кваліфікація бакалавр медицини: сестра медична 2005 р., Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, ступінь вищої освіти: магістр у 2018 році.

 

Коло професійних інтересів: формування студента як особистості і лише потім – як професійного працівника, що володіє спеціальними знаннями в певній галузі медичної  діяльності; підвищення педагогічної компетентності, майстерності та творчості викладачів ЦМК.

Опошнян Світлана Іванівна

 –

Викладач вищої категорії. Стаж роботи у коледжі 27р., викладає дисципліни:«Основи медсестринства», «Догляд за хворими із основами медичної маніпуляційної техніки», закінчила Полтавське медичне училище у 1981 році за спеціальністю сестра медична, Полтавський медичний стоматологічний інститут у 1990 році, Стоматологія. Лікар-стоматолог.

Коло професійних інтересів: виховання почуття відповідальності у студентів коледжу, формування професійного іміджу у працівників медичних закладів; формування академічної чесності у майбутніх фахівців університетів Європейського Союзу

Німчин Тамара Олександрівна

 –

Викладач вищої категорії. Стаж роботи у коледжі 46 років, закінчила Полтавське медичне училище у 1964 році за спеціальністю медична сестра, Полтавський педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка у 1990 році, Викладач біології. у коледжі викладає дисципліни: «Основи медсестринства», «Догляд за хворими із основами медичної маніпуляційної техніки».

Коло професійних інтересів: створення повноцінних взаємовідносин між викладачами та їх студентами що сприяють формуванню певних якостей особистості майбутнього фахівця.

Шкурба Тамара Олександрівна

викладач догляду за хворими та догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки, основ медсестринства, патоморфології та патофізіології, закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут у 1988 році, спеціальність: “Стоматологія”; кваліфікація: лікар-стоматолог 

Коростиленко Людмила Петрівна

Викладач вищої категорії. Стаж роботи у коледжі 39 років, закінчила Полтавський  медичний стоматологічний інститут у 1979 році, спеціальність: «Лікувальна справа»; кваліфікація: лікар

Лікар-лікувальник. Викладає  дисципліни: «Офтальмологія», «Медсестринство у офтальмології», «Репродуктивне здоров’я», «Догляд за хворими із основами медичної маніпуляційної техніки».

Коло професійних інтересів: формування у молоді відповідальної поведінки та культури здорового способу життя;  формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості.

Освітній процес здійснюється викладачами комісії з урахуванням можливостей сучасних педагогічних технологій, орієнтується на формування гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку.

13 січня 2021 року викладач медсестринства в офтальмології Коростиленко Л.П. провела відкрите теоретичне заняття на тему: «Захворювання кон’юнктиви і повік». Онлайн-заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеному відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмету. Під час нього викладач використовувала презентацію та відео по темі, що дало змогу студентам показати хорошу результативність та високий рівень засвоєння теоретичного і практичного матеріалу. Викладачем було продемонстровано професійне володіння навчальним матеріалом, методикою проведення занять, вміння організувати та зацікавити студентів, вміле застосування відповідних форм роботи та наочних матеріалів. Студенти вправно користувалися вивченою лексикою, вміло виконували інтерактивну вправу по темі, висловлювали власні думки, обговорювали проблемні питання під час розв’язування ситуаційних задач. Загалом заняття було проведено на високому методичному рівні із залученням сучасних технічних засобів та платформи дистанційного навчання MOODLE і заслуговує на схвальні відгуки.

21 січня 2021 року викладач основ медсестринства Опошнян С.І.провела відкрите теоретичне заняття на тему: «Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ.Стерилізація». У ході онлайн-заняття було розкрито всі питання відподно до КТП і робочої навчальної програми, мотивуючи це необхідністю засвоєння матеріалу; використано всі можливості дистанційного навчання.Актуалізуючи тему,викладач особливу увагу приділив основним і найбільш важливим нормативним документам щодо роботи в умовах сучасної пандемії . Заняття було проведено на високому науковому рівні відповідно до загальних стандартів викладання у ЗФПО. Слід також відмітити, що студенти були досить добре підготовлені, володіли термінологією та відзначилися обізнаністю.
У кінці заняття було зроблено висновки та проведено тестування на платформі MOODLE для закріплення нової теми. Мета, завдання та цілі, які ставив викладач, були реалізовані.Таким чином, лекційне заняття пройшло на високому методичному і професійному рівні і заслуговує на схвальні відгуки.

11 лютого керівник 324 групи Коломієць Н. Г. зі своїми студентами провела захід «Хто закоханий» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.
Директор коледжу, кандидат медичних наук Синенко Олена Анатоліївна привітала студентів та викладачів з прийдешнім святом, побажала міцного здоров’я, добрих новин і здобутків!
На заході лунали пісні у виконанні Блажко Наталії, захоплюючий танець продемонстрували учасники танцювального колективу «Salutte», проводилися веселі конкурси, учасниками яких стали студенти І курсу.
Результати конкурсу:
Номінація «Найчарівніша пара» – Шевченко Даниіл та Чернявська Аміна, студенти 122 групи.
Номінація «Найспритніша пара» – Красношапка Павло та Кривошликова Софія, студенти 121 групи.
Номінація «Найартистичніша пара» – Максименко Денис та Пилипенко Марія, студенти 112 групи.
Номінація «Найніжніша пара» – Артюх Володимир та Бігдан Вікторія, студенти 111 групи.
Перемогу в конкурсі здобули Артюх Володимир та Бігдан Вікторія.
Вітаємо переможців та всіх учасників заходу!

15 лютого 2021 року викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки Німчин Т.О. провела відкрите практичне заняття на тему: «Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів. Струменеве введення лікарських засобів». Заняття проводилось за розкладом, відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмета. Викладач використала презентацію з теми та навчальні відео, щоб студенти краще засвоїли практичний матеріал. Німчин Т.О. продемонструвала професійне володіння навчальним матеріалом, методикою проведення занять, вміння організувати та зацікавити студентів, застосовувати інтерактивні форми роботи. Студенти опрацьовували сучасні нормативно-правові документи по роботі з хворими на Covid-19, відпрацьовували практичні навички згідно з алгоритмами. Активно обговорювали проблемні питання, розв’язували ситуаційні задачі, тестові завдання, заповнювали графологічні схеми. Заняття було проведено на високому методичному й професійному рівні та заслуговує на схвальні відгуки.

21 січня 2021 року викладач основ медсестринства Опошнян С.І.провела відкрите теоретичне заняття на тему: «Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ.Стерилізація». В ході онлайн-заняття було  розкрито всі питання відподно до КТП і робочої навчальної програми, мотивуючи це необхідністю засвоєння матеріалу; використано всі можливості дистанційного навчання.Актуалізуючи тему,викладач особливу увагу  приділив  основним і найбільш важливим нормативним документам щодо роботи в умовах сучасної пандемії . Заняття було проведено на високому науковому рівні відповідно до загальних стандартів викладання у ЗФПО. Слід також відмітити, що студенти були досить добре підготовлені, володіли термінологією та відзначилися обізнаністю.

В кінці заняття було зроблено висновки та проведено тестування на платформі MOODLE для закріплення нової теми. Мета, завдання та цілі, які ставив викладач, були реалізовані.Таким чином, лекційне  заняття пройшло на високому методичному і професійному рівні  і заслуговує на схвальні відгуки.

 

15 лютого 2021 року викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки Німчин Т.О. провела відкрите практичне заняття на тему: «Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів. Струменеве введення лікарських засобів».Заняття проводилось за розкладом, відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмета. Викладач використала презентацію з теми та навчальні відео, щоб студенти краще засвоїли практичний матеріал. Німчин Т.О. продемонструвала професійне володіння навчальним матеріалом, методикою проведення занять, вміння організувати та зацікавити студентів, застосовувати інтерактивні форми роботи. Студенти опрацьовували сучасні нормативно-правові документи по роботі з хворими на Covid-19, відпрацьовували практичні навички згідно з алгоритмами. Активно обговорювали проблемні питання, розв’язували ситуаційні задачі, тестові завдання, заповнювали графологічні схеми.  Заняття було проведено на високому методичному й професійному рівні та заслуговує на схвальні відгуки.

В рамках організації та  підготовки дистанційної форми навчання  11.03.2021р. проведено засідання циклової комісії основ медсестринства. На засіданні обговорили форми та методи дистанційного навчання., вирішили які планформи краще використовувати для проведення практичних занять. Провели тренінг викладачів циклової комісії з використання  системи  Moodle для дистанційної форми навчання.

 

Викладачі циклової комісії основ медсестринства в умовах карантину використовують різноманітні віртуальні платформи, які дають змогу провести відеолекції. Широко застосовуються діяльнісні компоненти та онлайн-комунікації системи Moodle, сервер ZOOM, Google документи, систему Viber.
Завдання студентам надсилаються на електронну адресу або через систему Viber відповідно до програм, календарно-тематичних планів та розкладу занять.
Викладачі ЦМК Опошнян С.І., Коломієць Н.Г., Коростиленко Л.П., Німчин Т.О. у режимі реального часу проводять відеоконференції, під час яких онлайн транслюється навчальний відеофільм, а викладач у телефонному режимі співпрацює із п’ятьма студентами, коментуючи техніку виконання маніпуляції, потім повторюють із другими студентами навчальної бригади.

фото проведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн засідання циклової комісії основ медсестринства 15.03.2021 р.

Викладачі комісії під час засідання обговорили хід підготовки звітної документації за 2020-2021 н.р., а також особливості дистанційного тренінгу студентів IV курсу при підготовці до ліцензійного іспиту “Крок М” з основ  медсестринства та догляду за хворими .

Відбувся обмін досвідом щодо якості використання різноманітних  онлайн-сервісів для організації роботи зі студентами, підготовки до іспитів із догляду за хворими на відділенні лікувальної справи та основ медсестринства на відділенні сестринської справи.

Розглядалися питання щодо формату участі викладачів комісії у виставці методичних матеріалів із врахуванням особливостей епідемічної ситуації.