Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

 

 

Ніжніченко

Оксана Сергіївна

викладач патологічної анатомії та патологічної фізіології, викладач II категорії, голова циклової комісії. Закінчила Медичний коледж Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія” у 2008 році, напрям підготовки: медицина, кваліфікація: бакалавр медицини: медична сестра. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» у 2017 році. Спеціальність: сестринська справа Кваліфікація: науковий співробітник (сестринська справа, акушерство)

Коло професійних інтересів: застосування новітніх технологій в процесі вивчення, проводить пошукову роботу, приймає активну участь в національно-патріотичному вихованні молоді.

Васильєва Леся Анатоліївна

 

викладач фізіології, внутрішньої медицини, сімейної медицини, закінчила УМСА у 2005 році, спеціальність: 

 

Коло професійних інтересів: розвиток творчих здібностей студентів, формування активної особистості

Загорулько

Галина Андріївна 

 –

викладач медичної біології, викладач вищої категорії, викладач-методист, базовий методист, закінчила Калузький державний педагогічний інститут ім. К.Е. Ціолковського у 1986 році, спеціальність: «Біологія»; кваліфікація: вчитель біології

Коло професійних інтересів: використання інноваційних методик науково-природничих дисциплін, інтерактивне навчання на заняттях медичної біології та під час організації методичної  роботи

 

Могила

Віта Іллівна

 –

викладач фармакології та медичної рецептури, викладач вищої категорії, закінчила

Полтавський державний медичний стоматологічний інститут у 1993 році, спеціальність: «Стоматологія»; кваліфікація: лікар-стоматолог

Коло професійних інтересів: формування студента як патріота своєї держави, застосування новітніх технологій в процесі вивчення, проводить пошукову роботу, сприяє вихованню в студентської молоді почуття відповідальності, гуманізму, милосердя. 

 

Сакевич

Валентина Іванівна

 –

викладач анатомії людини, фізіології, викладач вищої категорії, викладач-методист, закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут у 1973 році, спеціальність: «Стоматологія»; кваліфікація: лікар-стоматолог

Коло професійних інтересів: розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з анатомії людини та фізіології шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Єфименко

Наталья Романівна

 –

викладач мікробіології, викладач вищої категорії, методист коледжу, закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка у 2001 році, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і практична психологія»; кваліфікація: вчитель біології, практичний психолог

Коло професійних інтересів: розробка робочих програм і іншого методичного забезпечення, в тому числі інтегрування сучасних інформаційних технологій в навчальний процес; участь у підготовці та проведенні олімпіад та конференцій у навчальному закладі. 

Чемісова

Тетяна Сергіївна

– 

 

Заступник директора з виховної роботи, кандидат психологічних наук.
Викладач вищої кваліфікаційної категорії.
Викладає дисципліни «Основи екології та профілактичної медицини», «Ріст та розвиток людини», «Основи психології та міжособового спілкування», «Основи загальної та медичної психології». Закінчила Полтавський національний педагогічний університет у 2014 році, спеціальність «Біологія», кваліфікація Біолог, Вчитель біології та екології. Практичний психолог у навчальних закладах
Коло професійних інтересів: формування творчої компетентності студентів під час вивчення біологічних дисциплін.
Є автором понад 35 друкованих праць у галузі психології та біології.

 

Бедюх Альона Миколаївна

викладач психології та міжособового спілкування, закінчила Полтавський національний педагогічний університет у 2011 році, спеціальність: “Психологія, Соціальна педагогіка”, кваліфікація: практичний психолог, соціальний педагог.

Дмитренко Лілія Миколаївна

викладач основ екології та профілактичної медицини, історії медицини, стоматологічних захворювань, фізіології, закінчила Українська медична стоматологічна академія у 2009 році, спеціальність: “ЛІкар-стоматолог”, кваліфікація: стоматолог.

Коло професійних інтересів: впровадження інтерактивних технологій на заняттях з фізіології, основ екології та профілактичної медицини, стоматологічних захворювань, формування студента як творчої та патріотичної особистості.

Основні завдання циклової комісії:

  • розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
  • розробка методик застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі при вивченні дисциплін природничо-наукового циклу;
  • підготовка, розгляд й обговорення матеріалів для проведення семестрових екзаменів, заліків і державної атестації студентів, іншої документації для контролю знань студентів;
  • організація та проведення тижня циклової комісії, семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо;
  • представлення результатів наукових досліджень, творчої діяльності студентів у фахових виданнях, предметних конференціях;
  • підготовка студентів для участі у конференції «Я – майбутній фахівець», предметних олімпіадах;
  • участь викладачів у професійних конкурсах;
  • участь у виховній роботі студентів.

 

15 квітня 2021 р в рамках декадника з мікробіології на платформі дистанційного навчання Zoom відбувся практичний онлайн-семінар «Проєктні технології при вивченні мікробіології». У ньому взяли участь студенти І та ІІ курсів, які представили свої проекти на мікробіологічну тематику (наприклад, розглядалася тема «COVID-19: причини, наслідки, профілактика» , яка в умовах сьогодення є надзвичайно актуальною).

Проектне навчання (project-based learning) дедалі більше набирає обертів, оскільки є дуже ефективним і актуальним підходом до викладання та навчання. Численні дослідження вказують на те, що після його успішного впровадження у студентів покращується мотивація до навчання та підвищується рівень досягнень. Проєктна робота наразі є одним з найперспективніших напрямів системи освіти, оскільки створює умови для формування всіх необхідних життєвих компетенцій.

Проекти спрямовані на одержання визначених результатів – на досягнення цілей. Саме ці цілі є рушійною силою проекту, й усі зусилля з його планування та реалізації розпочинаються для того, щоб ці цілі були досягнуті. Проект зазвичай припускає цілий комплекс взаємопов’язаних цілей. Той факт, що проекти орієнтовані на досягнення мети, має величезний внутрішній зміст для управління ними.

У рамках лекторію «Університет здоров’я» заступник директора з виховної роботи, кандидат психологічних наук, викладач росту та розвитку людини Чемісова Т. С. 26 лютого 2021 року ознайомила студентів 224 групи з рідкісними захворюваннями. 80% орфанних хвороб генетично обумовлені. Вони мають тяжкий і хронічний перебіг, супроводжуються зниженням якості та скороченням тривалості життя пацієнтів. Студенти-медики описали перебіг рідкісних захворювань та дискутували стосовно психологічної підтримки людям, для яких кожен день життя вартує значних зусиль.

25 лютого відбулось інтегроване заняття психології та української літератури, яке провела кандидат психологчних наук, викладач загальної та медичної психології Чемісова Т.С.. Саме цієї дати наша країна відзначає 150 річчя з Дня народження Лесі Українки. Аналізуючи ідейно-художній зміст вивчених творів студенти показали вміння грамотно висловлювати та відстоювати власні думки, порівнювати образи, узагальнювати та робити висновки про психологічний портрет героїв та особливості їхнього темпераменту. Також студенти працювали в групах, характеризуючи психологічні якості Л. Українки як особистості. Маючи гарно розвинене образне мислення, студенти оригінально підійшли до виконання завдань.

12 січня 2021 року викладач фармакології з медичною рецептурою Могила В.І. провела відкрите теоретичне заняття на тему: «Вступ. Загальна фармакологія. Медична рецептура». Під час онлайн-заняття викладач продемонструвала високий рівень професійної підготовки, володіння методами контролю рівня знань і вмінь студентів, використання технічних засобів навчання й комп’ютерних технологій у процесі дистанційного навчання. Уміння викладача використовувати міжпредметну інтеграцію, сучасні підходи, методи активізації розумової діяльності студентів дало можливість всім присутнім оцінити високий науково-методичний рівень проведеного заняття.

20 січня 2021 року викладач анатомії людини Сакевич В. І. провела відкрите теоретичне заняття на тему: «Анатомія сечової системи». Онлайн-заняття проводилось за розкладом, відповідно до програми й календарно-тематичного плану предмета. Викладач використала презентацію з теми, щоб студенти краще засвоїли теоретичний матеріал. Сакевич В. І. продемонструвала професійне володіння навчальним матеріалом, методикою проведення занять, вміння організувати та зацікавити студентів, застосовувати інтерактивні форми роботи. Студенти висловлювали власні думки, обговорювали проблемні питання під час розв’язання ситуаційних задач. Заняття було проведено на високому методичному й професійному рівні та заслуговує на схвальні відгуки.

17 лютого 2021 року викладач анатомії Дзямко А.А. провів відкрите теоретичне заняття у 112 групі на тему «Травна система». Заняття проведено на високому професійному рівні. Змістовно, цікаво, зрозуміло була розкрита тема. Викладач використовував міжпредметні зв’язки та інтеграцію, вітагенні технології компетентнісного навчання. Для закріплення матеріалу використовувались тестові завдання, ситуаційні задачі, інформація гуртківців по даній темі.

19 лютого 2021 року керівник 321 групи Ніжніченко О. С. провела зі студентами відкритий виховний захід «Реквієм Небесній Сотні», присвячений пам’яті українських патріотів, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 – лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи українців.
Присутні вшанували хвилиною мовчання героїв Небесної сотні, які загинули в Києві на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській, переглянули відеоролики, декламували поетичні твори, виконували музичні номери.

10 червня 2020 року в Полтавському базовому медичному коледжі відбулася виставка-огляд методичних матеріалів за 2019-2020 навчальний рік «Вернісаж педагогічних ідей». Викладачі ЦК науково-природничих дисциплін представили свої напрацювання:  сертифікати, що підтверджують  участь у різноманітних семінарах, вебінарах, тренінгах. Викладчі вміло користуються такими онлайн-платформами як: «Prometheus», «Всеосвіта», «На урок», «Дія. Цифрова освіта», «Мистецтво лікування», MCFR. Приймають участь у  Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, Друкують статті в періодичних фахових виданнях. Виставка – огляд методичних матеріалів – це прекрасний засіб обміну досвідом роботи.


Із  перших днів карантину  всі викладачі циклової методичної комісії науково-природничих  дисциплін налагодили зв’язок зі студентами груп в яких викладають та почали здійснювати навчальний процес у дистанційному режимі за допомогою месенджерів Viber, а також електронної пошти та  освітньої платформи Moodle. Проводили онлайн-заняття та консультації на платформі ZOOM.

Викладачі циклу постійно підвищували свій науково-педагогічний рівень, беручи участь у різних онлайн-курсах.

Застосовуючи нові методи навчання, вони змогли зацікавити та активізувати студентів.


Засідання викладачів ЦМК природничо-наукових дисциплін, на якому обговорили пріоритетні напрями розвитку STEM-освіти і визначили шляхи підвищення ефективності впровадження інновацій, з’ясували проблеми подальших тенденцій, напрямів STEM-освіти в рамках навчального процесу в коледжі.