Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

 

 

Кирнос Олена Олександрівна

 

 

голова циклової комісії, викладач медичної хімії, біології, хімії, спеціаліст ІІ категорії, закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка у 2012 році, спеціальність: : «Педагогіка і методика середньої освіти.», кваліфікація вчитель хімії, основ екології та основ інформатики

Коло професійних інтересів: формування інформаційної та професійної компетентностей у студентів, впровадження сучасних  інноваційних технологій в освітній процес коледжу; сучасні підходи до професійної підготовки майбутнього медичного працівника 

 

Сахарова Ольга Іванівна

 

 

викладач біології, закінчила Полтавський державний педагогічний  університет В.Г.Короленка у 2020 році, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія»; кваліфікація: Магістр педагогічної освіти. Викладач біології

Коло професійних інтересів: дослідження інтерактивних методів навчання, використання тренінгових технологій  під час викладання біології.

Іванчук Олена Євгенівна

 – викладач інформатики, основ медичної інформатики, математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка у 1991 році, спеціальність: «Математика»;
кваліфікація: учитель математикиКоло професійних інтересів: використання інформаційно – комунікаційних технологій для підвищення ефективності навчального процесу

Лук’яненко Марина Миколаївна

 – викладач математики, основ біологічної фізики та медичної апаратури, технологій, спеціаліст I категорії, Полтавське медичне училище у 1998 році, вечірнє відділення, спеціальність: «Медична сестра», Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка у 2007 році, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та інформатика»;
кваліфікація: вчитель математики та основ інформатикиКоло професійних інтересів: організація студентів для самоаналізу результатів своєї роботи з математики

Агеєва Марія
Романівна 

викладач фізики та астрономії

Коло професійних інтересів: використання новітніх інформаційних технологій для аналізу знань самостійної підготовки студентів

Дмитрієнко Оксана Олексіївна

викладач технології, викладач вищої категорії, кандидат педагогічних наук, закінчила Полтавський державний педагогічний університет у 2006 році, спеціальність « Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики» , кваліфікація  вчитель математики та основ інформатики.

Коло професійних інтересів:  інтегроване навчання, проблемне навчання, особистісно-орієнтована педагогіка

6 травня 2021 року викладач математики Іванчук О. Є. та викладач української мови та літератури Каленіченко С. В. провели для студентів 222 групи бінарне заняття “Математика в літературі”. Студентів ознайомили зі значенням цифр в художніх творах, з тим, як відомі письменники використовували свої знання з математики у творчості та в житті. Разом з викладачами студенти розгадували математично-літературні загадки та рівняння, побудовані на фактах про біографію митців.

5 травня викладач математики Іванчук О. Є. та викладач біології Безпалько О. О. зі студентами 222 групи провели бінарне заняття «Математика і математична біологія», яке приурочене року математичної освіти. Студенти розв’язували задачі з молекулярної біології, генетики та екології, використовуючи набуті навички з математики.

22 січня 2021 року керівник групи Безпалько О. О. разом зі студентами 222 групи провели відкриту виховну годину «Соборна мати Україна, одна на всіх, як оберіг». Студенти декламували вірші, розповідали про особливості запровадження знаменної дати, а також привітали всіх присутніх з найвеличнішим святом українського народу – Днем Соборності України!

        Кредо циклової комісії природничо-математичних дисциплін «Час дорогоцінний подарунок, даний нам, щоб у ньому стати кращими, зрілішими та досконалішими». Тому час проведений студентами на заняттях та позанавчальних заходах завжди використовується доцільно та з найвищою користю. Викладачі використовують сучасні методи та прийоми навчання, постійно розширюють навчально-методичні матеріали новими тестовими, рівневими завданнями, опорними конспектами, план-схемами, алгоритмами тощо.

      На основі дисциплін комісії працюють гуртки з біології, математики, фізики, хімії та інформатики, де студенти мають можливість в цікавій нетрадиційній формі розширити чи закріпити набуті знання на парах, виготовляючи моделі, плакати, виконуючи проекти , проводячи диспути, дебати та круглі столи, здійнюючи екскурсії тощо.

     Викладачами комісії природничо-математичних дисциплін були розроблені рекомендації щодо формування логічного мислення студентів при викладанні математики, організації самостійної роботи студентів, виховання патріотизму під час занять із захисту Вітчизни, методичні прийоми розвитку критичного мисленняна заняттях із інформатики, методики розробки електронних методичних матеріалів, розвитку дослідницьких здібностей обдарованої молоді, методичних основ диференційованого навчання хімії та групової навчально-пізнавальної діяльності на заняттях біології.

       Викладачі комісії керуються сучасними критеріями оцінювання знань студентів та з метою корекції отриманих оцінок проводять систематичні консультації з таких навчальних дисциплін: біології, хімії, математики, медичної хімії, інформатики, фізики, захисту Вітчизни, основ медичної інформатики, основ біофізики на медичної апаратури.

      З метою покращення результатів знань викладачі цклової комісії постійно проводять аналізи якості знань студентів із предметів циклу, результатів контрольних робіт із дисциплін ЦМК за перший та другий семестри, поточної успішності із запрошенням на засідання студентів, які не встигають з певних дисциплін.


Участь членів ЦМК природничо-математичних дисциплін у виставці-огляді методичних матеріалів

10 червня 2020 року в Полтавському базовому медичному коледжі відбулася виставка-огляд методичних матеріалів за 2019-2020 навчальний рік. Викладачі ЦМК природничо-математичних дисциплін прийняли в ній активну участь. Було представлено сертифікати, що підтверджують участь викладачів циклової комісії у різноманітних семінарах, вебінарах, тренінгах на таких онлайн-платформах, як «Prometheus», «Всеосвіта», «На урок», «Дія. Цифрова освіта», та в  Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, а також статті в періодичних фахових виданнях. Даний захід є прекрасною можливістю поділитися досвідом і знайти для себе щось нове.


Онлайн засідання ЦМК природничо-математичних дисциплін

14.05.2020 року відбулося онлайн – засідання членів ЦМК природничо-математичних дисциплін, на якому обговорювалися питання підготовки до виставки-огляду методичних матеріалів, а також заповнення звітної документації за 2019-2020 н. р. Викладачі обмінялися досвідом щодо використання різноманітних онлайн- платформ для організації дистанційного навчання. Було представлено доповідь Кирнос О.О. на тему «Організація самостійної роботи студентів при вивченні медичної хімії». Проведено обмін досвідом викладачів щодо створення методичних рекомендацій з питань організації самостійної позааудиторної  роботи студентів.


 


Робота циклової комісії природничо-математичних дисциплін

Протягом карантину циклова комісія природничо-математичних дисциплін продовжує активно працювати зі студентами. Для забезпечення навчально-виховного процесу використовуються Moodle, Viber, ZOOM. Зі студентами, які не забезпечені гарним інтернет зв’язком, викладачі спілкуються по телефону.


На інтернет-ресурсі Moodle викладачі надають студентам доступ до текстів лекцій зі свого предмету, розміщують  завдання практичних робіт, проводять тестування з тем курсу та підсумкові роботи з предметів. Використання таких тестів надає змогу кожному студенту бачити свій результат і одразу виконати роботу над помилками, що покращує засвоєння матеріалу. Викладач може бачити результати кожного студента, їх помилки та час, затрачений на виконання завдання, що дає можливість оцінити досягнення кожного студента і курсу в цілому.

Також для спілкування зі студентами використовується відео зв’язок з використання програм Viber, ZOOM, Skype. За допомогою такого виду роботи можливим стає живе спілкування зі студентами. Таким чином проводиться пояснення складного матеріалу чи індивідуальна робота зі студентами.

Для роботи викладачі застосовують можливості Google Disk. Cтуденти мають можливість самостійно завантажувати свої роботи по своїх папках. Можливе також сортування робіт по датах. Це значно полегшує роботу викладача і студентів.

Для підготовки до занять та до ЗНО з предметів використовуються навчальні відео запропоновані МОН України. Студенти мають до них постійний доступ.

Викладачі циклової комісії активно впроваджують методи дистанційного навчання та діляться здобутим досвідом між собою та з членами інших циклових комісій.


Декадник з математики

В рамках декадника з математики проведено виставку робіт студентів. Було представлено представлено багато гарних робіт. А також виокремлено переможців.


Відкрите заняття з хімії

27 січня 2020 року викладач Кирнос Олена Олександрвна провела відкрите заняття з дисципліни «Хімія». Тема заняття – «Насичені та ароматичні аміни». На занятті студенти удосконалили свої знання з органічної хімії. Опанували матеріал нової теми. Дізналися поширення та застосування амінів в повсякденному житті та в медицині.