Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

 

 

 

 

 

 

Безпалько Олена Олександрівна 

голова циклової комісії, викладач біології, хімії та медичної хімії, перша каліфікаційна категорія 

Кирнос Олена Олександрівна

 

 

викладач біології, хімії та медичної хімії, викладач спеціаліст

Іванчук Олена Євгенівна

 – викладач математики та інформатики, викладач вищої категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

Лук’яненко Марина Миколаївна

 – викладач математики, основ біологічної фізики та медичної апаратури, викладач II категорії

Гречка Сергій Олегович

 

 

 

 

 – викладач фізики, викладач спеціаліст 

        Кредо циклової комісії природничо-математичних дисциплін «Час дорогоцінний подарунок, даний нам, щоб у ньому стати кращими, зрілішими та досконалішими». Тому час проведений студентами на заняттях та позанавчальних заходах завжди використовується доцільно та з найвищою користю. Викладачі використовують сучасні методи та прийоми навчання, постійно розширюють навчально-методичні матеріали новими тестовими, рівневими завданнями, опорними конспектами, план-схемами, алгоритмами тощо.

      На основі дисциплін комісії працюють гуртки з біології, математики, фізики, хімії та інформатики, де студенти мають можливість в цікавій нетрадиційній формі розширити чи закріпити набуті знання на парах, виготовляючи моделі, плакати, виконуючи проекти , проводячи диспути, дебати та круглі столи, здійнюючи екскурсії тощо.

     Викладачами комісії природничо-математичних дисциплін були розроблені рекомендації щодо формування логічного мислення студентів при викладанні математики, організації самостійної роботи студентів, виховання патріотизму під час занять із захисту Вітчизни, методичні прийоми розвитку критичного мисленняна заняттях із інформатики, методики розробки електронних методичних матеріалів, розвитку дослідницьких здібностей обдарованої молоді, методичних основ диференційованого навчання хімії та групової навчально-пізнавальної діяльності на заняттях біології.

       Викладачі комісії керуються сучасними критеріями оцінювання знань студентів та з метою корекції отриманих оцінок проводять систематичні консультації з таких навчальних дисциплін: біології, хімії, математики, медичної хімії, інформатики, фізики, захисту Вітчизни, основ медичної інформатики, основ біофізики на медичної апаратури.

      З метою покращення результатів знань викладачі цклової комісії постійно проводять аналізи якості знань студентів із предметів циклу, результатів контрольних робіт із дисциплін ЦМК за перший та другий семестри, поточної успішності із запрошенням на засідання студентів, які не встигають з певних дисциплін.