Циклова комісія педіатричних дисциплін

 

Питання організації навчально-методичної роботи завжди було і є в центрі    уваги педагогічного колективу циклової комісії  педіатричних дисциплін. До складу циклової комісії входять досвідчені викладачі. Їх  педагогічний досвід є підгрунтям, на  якому зростає їхня педагогічна майстерність

Основні завдання над якими працює циклова комісія:

1.Постійне підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;

2.Впроваджування новітніх технологій навчання при вивченні педіатричних дисциплін 

3.Формування всебічно розвиненої творчої особистості з відповідним рівнем знань

Рябека Тамара Іванівна

голова циклової комісії, викладач педіатрії, медсестринства в педіатрії, невідкладних станів в педіатрії, (викладач вищої категорії). Закінчила Донецький медичний інститут ім. М.Горького у 1986 році, спеціальність: «Педіатрія»; кваліфікація: лікар-педіатр

Коло професійних інтересів: не лише передати студентам суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань.

Артемьєва Олена Володимирівна

викладач інфектології,    медсестринства в інфектології, епідеміології (викладач вищої категорії). Закінчила Харківський медичний інститут у 1994 році, спеціальність: «Санітарія, гігієна, епідеміологія»; кваліфікація: лікар-гігієніст, епідеміолог, профпатолог

Коло професійних інтересів: організація роботи із формування методів і прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів медичного фахового коледжу у процесі вивчення інфектології.

Дорогейко Любов Іванівна

викладач медсестринства в педіатрії, (викладач вищої категорії). Закінчила Харківський медичний інститут у 1983 році, спеціальність: «Педіатрія»; кваліфікація: лікар-педіатр

Коло професійних інтересів: прищепити студентам уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати, з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.

Зінченко Наталія Василівна

викладач медсестринства в педіатрії,  онкології, медсестринства в онкології,   педіатрії (викладач І категорії). Закінчила

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» у 2007 році, спеціальність: «Педіатрія»; кваліфікація: лікар-педіатр.

Коло професійних інтересів: сприяти студентові у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи різні  соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника, тощо).

Мизгіна Тамара Іванівна

викладач педіатрії,медсестринства в педіатрії невідкладних станів в педіатрії (к. мед. наук). Закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут у 1983, Спеціальність: «Лікувальна справа», кваліфікація: лікар-лікувальник

Коло професійних інтересів: розширити коло спілкування, знайомство з різними точками зору на одну проблему.

Сорока Юлія Борисівна

викладач педіатрії, медсестринства в педіатрії (викладач вищої категорії). Закінчила Українська медична стоматологічна академія у 1998 році, спеціальність: «Лікувальна справа»; кваліфікація: лікар

Коло професійних інтересів: застосування інтерактивних методів навчання на заняттях педіатрії за допомогою мультимедійної презентації, в основі якої лежить застосування компетентнісного підходу.

Єщенко Анатолій Володимирович

викладач епідеміології та інфектології. Закінчив УМСА у 2009 році.

Коло професійних інтересів: розвиток професійних і творчих здібностей студентів-медиків шляхом інтенсивного використання інформаційно-комп’ютерних, тренінгових та інтерактивних технологій.

Засідання гуртка з метою підготовки до проведення декадника циклової комісії з педіатрії

Обговорення рефератів:

  1. Вагітність і краснуха.
  2. Ожиріння – проблема сьогодення.

27.08.2021 Відбулося засідання ЦК педіатрічних дисциплін. Викладачі окреслили оснавні моменти планування своєї роботи на 2021-2022 н.р. запланували взяти участь у Всеукраїнському конкурсі “Педагогічний Оскар”. Дали пропозиції щодо підвищення кваліфікації на 2022 рік.

1 грудня відбулась відкрита виховна година «Обери життя», присвячена Дню боротьби зі СНІДом, яку підготувала Рябека Т. І. зі студентами 412 групи. Учасники заходу брали активну участь у обговоренні соціальних проблем, які найчастіше призводять до захворювань ВІЛ/СНІДу, долучилися до цікавих інтерактивних конкурсів та вправ.

10 грудня 2020 року викладач педіатрії  Рябека Т.І. провела відкрите теоретичне заняття у 412 групі на тему: «Цукровий діабет». Під час онлайн-заняття викладач продемонструвала високий рівень професійної підготовки, володіння методами контролю за рівнем знань і вмінь студентів, використання технічних засобів навчання  і комп’ютерних технологій у процесі дистанційного навчання. Вміння викладача використовувати міжпредметну і внутрішньопредметну інтеграцію, елементи проблемного навчання, методи активізації розумової діяльності студентів дало можливість всім присутнім оцінити високий науково-методичний рівень проведеного заняття.

Звіт по проведеній гуртковій роботі за 2019-2020н.р. викладача педіатрії Сороки Ю. Б.

 


З 16.03.20 викладачі ЦК педіатричних дисциплін працюють у новому для них форматі – tлектронному. У цикловій комісії 7 викладачів, вони викладають: Педіатрію, М/с в педіатрії Н/с в педіатрії, Інфектологію, М/с в інфектології, Історію медицини.

Кожному студену викладачі дають теоретичний матеріал ,алгоритми практичних навиків та завдання для контролю. Це ретельно вибудувані завдання адекватного обсягу. Також кожен викладач веде облік оцінок. Незрозумілі питання вирішуються індивідуально по телефону чи по вайберу з відео. Викладачі працюють у системі Moodle, Також спілкування у системі Zoom.


 

Онлайн-засідання ЦК педіатричних дисциплін

19.05.20 На засіданні обговорили:

-питання підготовки до виставки методичних матеріалів;

-заповнення звітної документації за 2019-2020 н.р.;

-про підвищення цифрової грамотності викладачів на онлайн платформі «Дія.Цифрова освіта»;

-стан підготовки студентів IV курсів до «Кроку-М».


10.06.20  Виставка методичних матеріалів

У ПБМК відбулася виставка «Вернісаж педагогічних ідей».Викладачі ЦК педіатричних дисциплін представили свої надбання за 2019-2020 н.р.Методичні матеріали розподілені по номінаціях:

-підвищення кваліфікації;

-підвищення професійної майстерності;

–підвищення професійної майстерності в умовах карантину;

-участь у міжнародних конференціях(публікації);

-методичне забезпечення.


Консультація до «Кроку-М»

15.06.20 Викладачі циклової комісії взяли участь у  проведенні онлайн-консультації до «Кроку-М»(відеоконференція у додатку ZOOM).