Керівники груп

Коломієць Наталія Григорівна

Керівник 111 групи.
Проблема, над якою працює група : “Формування соціальних взаємин, що будуються на принципах колективізму.”

Сахарова Ольга Іванівна

Керівник 112 групи
Проблема, над якою працює група: “Формування партнерських відносин у взаємодії “викладач-студент”.

Кирнос Олена Олександрівна

Керівник 121 групи

Проблема, над якою працює група: “Створення в групі середовища, сприятливого для розвитку студентів.”

Ніжніченко Оксана Сергіївна

Класний керівник 122 групи.
Проблема, над якою працює група: “Впровадження інноваційних технологій у виховний процес як основа становлення всебічно розвиненої особистості”

Захарченко Юлія Володимирівна

Керівник 214 групи
Проблема, над якою працює група: “Формування та згуртування студентського колективу як засіб компетентнісного виховання”

Янко Андрій Леонідович

Керівник 224 групи
Проблема, над якою працює група: Удосконалення знань із клінічних дисциплін та формування практичних навичок

Могила Віта Іллівна

Керівник 211 групи.
Проблема над якою працює група: “Становлення особистості студента в колективі.”

Дорогейко Любов Іванівна

Керівник 212 групи.
Проблема, над якою працює група: “Формування колективу
та адаптація студентів до нових умов навчання.”

Лук’яненко Марина Миколаївна

Керівник 221 групи.
Проблема, над якою працює група: “Адаптація студентів 221 групи до навчання у коледжі”

Власова Тетяна Леонідівна

Керівник 222 групи.
Проблема,над якою працює група: “Формування гуманності та духовних рис особистості май бутніх медичних працівників у процесі навчання”
 

Дворнік Світлана Іванівна

Керівник 314 групи.
Проблема, над якою працює група : “Адаптація студентів до нових умов навчання, формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, здатної до успішної самореалізації в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.”

 

Сакевич Валентина Іванівна

Керівник 324 групи.
Проблема, над якою працює група: “Виявлення та формування соціальних мотивів навчання як основи формування успішної особистості”

Коростиленко Людмила Петрівна

Керівник 311 групи.
Проблема,над якою працює група: “Виховання толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу, традицій на основі ціннісного ставлення до суспільства та держави”

Опошнян Світлана Іванівна

Керівник 312 групи.
Проблема, над якою працює група: “Систематичне та грунтовне навчання – запорука вдалої здачі Крок-М”

Козіна Наталія Миколаївна

Керівник 321 групи.
Проблема, над якою працює група: “Психологічні умови формування особистості в колективі”
 

Ісичко Людмила Олексіївна

Керівник 322 групи.
Проблема,над якою працює група: ” Підготовка до Крок-М”

Корнет Анжела Валентинівна

Керівник 411 групи.
Проблема,над якою працює група: “Виховання толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу, традицій на основі ціннісного ставлення до суспільства та держави”

Оглезнева Юлія Геннадіївна

Керівник 412 групи.
Проблема,над якою працює група :” Урізноманітнення шляхів та методів викладання матеріалу з історії Укріїни з метою формування свідомої громадянської позиції студентської молоді”

Гречка Любов Степанівна

Голова циклової комісії класних керівників.
Керівник 421 групи.
Проблема, над якою працює група: Безперервне самовдосконалення – запорука успішної здачі іспиту “Крок-М”

Васильєва Леся Анатоліївна

Керівник 422 групи.

Проблема,над якою працює група : Підготовка до успішної здачі іспиту “Крок-М”

Супруненко Віталіна Григорівна

Керівник 414 групи.
Проблема, над якою працює група : “Роль колективу у формуванні особистості”

Сорока Юлія Борисівна

Керівник 424 групи.
Проблема, над якою працює група: “Розвиток творчої індивідуальності у студентському колективі”