Циклова комісія керівників груп

Гречка Любов Степанівна

Голова циклової комісії класних керівників.
Класний керівник 321 групи.
Проблема, над якою працює група: Безперервне самовдосконалення – запорука успішної здачі іспиту “Крок-М”

Могила Віта Іллівна

Викладач вищої категорії, куратор 111 групи.
Проблема над якою працює група: “Становлення особистості студента в колективі.”

Дорогейко Любов Іванівна

Класний керівник 112 групи.
Проблема, над якою працює група: “Формування колективу
та адаптація студентів-першокурсників до нових умов навчання.”

Лук’яненко Марина Миколаївна

Класний керівник 121 групи.
Проблема, над якою працює група: “Адаптація студентів 121 групи до навчання у коледжі”

Власова Тетяна Леонідівна

Класний керівник 122 групи.
Проблема,над якою працює група: “Формування гуманності та духовних рис особистості май бутніх медичних працівників у процесі навчання”

Роненко Ксенія Валеріївна

Класний керівник 214 групи.
Проблема, над якою працює група : “Адаптація студентської молоді та згуртування колективу”

 

Сакевич Валентина Іванівна

Класний керівник 224 групи.
Проблема, над якою працює група: “Виявлення та формування соціальних мотивів навчання як основи формування успішної особистості”

Коростиленко Людмила Петрівна

Класний керівник 211 групи.
Проблема,над якою працює група: “Виховання толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу, традицій на основі ціннісного ставлення до суспільства та держави”

Опошнян Світлана Іванівна

Класний керівник 212 групи.
Проблема, над якою працює група: “Систематичне та грунтовне навчання – запорука вдалої здачі ЗНО-2022”

Козіна Наталія Миколаївна

Класний керівник 221 групи.
Проблема, над якою працює група: “Психологічні умови формування особистості в колективі”

Кухта Віталіна Вікторівна

Класний керівник 222 групи.
Проблема,над якою працює група: ” Підготовка до ЗНО 2022″

Корнет Анжела Валентинівна

Класний керівник 311 групи.
Проблема,над якою працює група: “Виховання толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу, традицій на основі ціннісного ставлення до суспільства та держави”

Оглезнева Юлія Геннадіївна

Класний керівник 312 групи.
Проблема,над якою працює група :” Урізноманітнення шляхів та методів викладання матеріалу з історії Укріїни з метою формування свідомої громадянської позиції студентської молоді”

Васильєва Леся Анатоліївна

Класний керівник 322 групи.

Проблема,над якою працює група : Підготовка до успішної здачі іспиту “Крок-М”

Супруненко Віталіна Григорівна

Класний керівник 314 групи.
Проблема, над якою працює група : “Роль колективу у формуванні особистості”

Сорока Юлія Борисівна

Класний керівник 324 групи.
Проблема, над якою працює група: “Розвиток творчої індивідуальності у студентському колективі”

Кулай Наталія Іванівна

Класний керівник 411 групи.
Проблема, над якою працює група: “Створення в групі середовища, сприятливого для розвитку студентів.”

Сідельнікова Інна Юріївна

Класний керівник 412 групи.
Проблема, над якою працює група: “Формування та згуртування студентського колективу як засіб компетентнісного виховання”

Ніжніченко Оксана Сергіївна

Класний керівник 421 групи.
Проблема, над якою працює група: “Впровадження інноваційних технологій у виховний процес як основа становлення всебічно розвиненої особистості”

Зінченко Наталія Василівна

Класний керівник 422 групи.
Проблема, над якою працює група: “Формування партнерських відносин у взаємодії “викладач-студент”.

Гусак Яна Юріївна

Куратор 414 групи

Проблема, над якою працює група: Удосконалення знань із клінічних дисциплін та формування практичних навичок

Коломієць Наталія Григорівна

Класний керівник 424 групи.
Проблема, над якою працює група : “Формування соціальних взаємин, що будуються на принципах колективізму.”