Циклова комісія керівників груп

Гречка Любов Степанівна

Голова циклової комісії класних керівників.
Класний керівник 221 групи.
Проблема, над якою працює група: Безперервне самовдосконалення – запорука успішної здачі ЗНО”

Дмитренко Лілія Миколаївна

Класний керівник 111 групи.
Проблема над якою працює група: “Формування колективу в умовах карантину”

Опошнян Світлана Іванівна

Класний керівник 112 групи.
Проблема, над якою працює група: “Особливості адаптації студентів до умов навчання в медичному коледжі”

Козіна Наталія Миколаївна

Класний керівник 121 групи.
Проблема, над якою працює група: “Психологічні умови формування особистості в колективі”

Кухта Віталіна Вікторівна

Класний керівник 122 групи.
Проблема,над якою працює група: ” Адаптація студентів до навчального процесу”

Корнет Анжела Валентинівна

Класний керівник 211 групи.
Проблема,над якою працює група: “Виховання толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу, традицій на основі ціннісного ставлення до суспільства та держави”

Оглезнева Юлія Геннадіївна

Класний керівник 212 групи.
Проблема,над якою працює група :” Урізноманітнення шляхів та методів викладання матеріалу з історії Укріїни з метою формування свідомої громадянської позиції студентської молоді”

Безпалько Олена Олександрівна

Класний керівник 222 групи.
Проблема, над якою працює група: ” Систематичне та грунтовне навчання – запорука вдалої здачі ЗНО-2021″

Супруненко Віталіна Григорівна

Класний керівник 214 групи.
Проблема, над якою працює група : “Роль колективу у формуванні особистості”

Сорока Юлія Борисівна

Класний керівник 224 групи.
Проблема, над якою працює група: “Розвиток творчої індивідуальності у студентському колективі”

Кулай Наталія Іванівна

Класний керівник 311 групи.
Проблема, над якою працює група: “Створення в групі середовища, сприятливого для розвитку студентів.”

Сідельнікова Інна Юріївна

Класний керівник 312 групи.
Проблема, над якою працює група: “Формування та згуртування студентського колективу як засіб компетентнісного виховання”

Ніжніченко Оксана Сергіївна

Класний керівник 321 групи.
Проблема, над якою працює група: “Впровадження інноваційних технологій у виховний процес як основа становлення всебічно розвиненої особистості”

Зінченко Наталія Василівна

Класний керівник 322 групи.
Проблема, над якою працює група: “Формування партнерських відносин у взаємодії “викладач-студент”.

Коломієць Наталія Григорівна

Класний керівник 324 групи.
Проблема, над якою працює група : “Формування соціальних взаємин, що будуються на принципах колективізму.”

Каленіченко Світлана Вікторівна

Класний керівник 411 групи.
Проблема, над якою працює класний керівник: “Удосконалення знань із клінічних дисциплін та формування практичних навичок”

Іванчук Олена Євгеніївна

Класний керівник 422 групи.
Проблема, над якою працює група: “Виховання професійних якостей майбутніх фахівців та розвиток їх творчого потенціалу”

Могила Віта Іллівна

Класний керівник 414 групи.
Проблема, над якою працює група: “Диференційований підхід у підготовці студентів до ліцензійного іспиту”

Кирнос Олена Олександрівна

Класний керівник 424 групи.
Проблема, над якою працює група: “Систематичне та грунтовне навчання – запорука вдалої здачі “Кроку М”.

Лук’яненко Марина Миколаївна

Класний керівник 421 групи.
Проблема, над якою працює група: “Підготовка до успішної здачі “Кроку М”.

Рябека Тамара Іванівна

Класний керівник 412 групи.
Проблема, над якою працює група: “Інноваційно-комунікативні технології у роботі зі студентською молоддю”.

Кока Володимир Миколайович

Класний керівник 314 групи.
Проблема, над якою працює група: “Формування конкурентоспроможного фахівця з використанням вітагенних технологій компетентнісного навчання”