Керівники груп

 

Корнет Анжела Валентинівна

Керівник 111 групи.
Проблема,над якою працює група: “Виховання толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу, традицій на основі ціннісного ставлення до суспільства та держави”.

Хрептак Наталія Вікторівна

Керівник 112 групи.
Проблема,над якою працює група : “Урізноманітнення шляхів та методів викладання матеріалу з історії України з метою формування свідомої громадянської позиції студентської молоді”.

Васильєва Леся Анатоліївна

Керівник 214 групи.

Проблема,над якою працює група : “Формування свідомого громадянина-патріота”.

 

Дмитренко Лілія Миколаївна

Керівник 121 групи.
Проблема, над якою працює група: “Формування колективу в умовах воєнного стану”.

Журенко Анастасія Олександрівна

Керівник 122 групи.
Проблема, над якою працює група : “Роль колективу у формуванні особистості”.

Сорока Юлія Борисівна

Керівник 224 групи.
Проблема, над якою працює група: “Розвиток творчої індивідуальності у студентському колективі”.

Коломієць Наталія Григорівна

Керівник 211 групи.
Проблема, над якою працює група : “Формування соціальних взаємин, що будуються на принципах колективізму”.

Сахарова Ольга Іванівна

Керівник 212 групи
Проблема, над якою працює група: “Формування партнерських відносин у взаємодії “викладач-студент”.

Кирнос Олена Олександрівна

Керівник 221 групи

Проблема, над якою працює група: “Створення в групі середовища, сприятливого для розвитку студентів”.

Ніжніченко Оксана Сергіївна

Класний керівник 222 групи.
Проблема, над якою працює група: “Впровадження інноваційних технологій у виховний процес як основа становлення всебічно розвиненої особистості”.

Захарченко Юлія Володимирівна

Керівник 314 групи
Проблема, над якою працює група: “Формування та згуртування студентського колективу як засіб компетентнісного виховання”.

Янко Андрій Леонідович

Керівник 324 групи
Проблема, над якою працює група: “Удосконалення знань із клінічних дисциплін та формування практичних навичок”.

Могила Віта Іллівна

Керівник 311 групи.
Проблема над якою працює група: “Становлення особистості студента в колективі”.

Дорогейко Любов Іванівна

Керівник 312 групи.
Проблема, над якою працює група: “Формування колективу
та адаптація студентів до нових умов навчання”.

Лук’яненко Марина Миколаївна

Керівник 321 групи.
Проблема, над якою працює група: “Адаптація студентів 321 групи до навчання у коледжі”.

Власова Тетяна Леонідівна

Керівник 322 групи.
Проблема,над якою працює група: “Формування гуманності та духовних рис особистості майбутніх медичних працівників у процесі навчання”.
 

Дворнік Світлана Іванівна

Керівник 414 групи.
Проблема, над якою працює група : “Адаптація студентів до нових умов навчання, формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, здатної до успішної самореалізації в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал”.

 

Сакевич Валентина Іванівна

Керівник 424 групи.
Проблема, над якою працює група: “Виявлення та формування соціальних мотивів навчання як основи формування успішної особистості”.

Коростиленко Людмила Петрівна

Керівник 411 групи.
Проблема,над якою працює група: “Виховання толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу, традицій на основі ціннісного ставлення до суспільства та держави”.

Опошнян Світлана Іванівна

Керівник 412 групи.
Проблема, над якою працює група: “Систематичне та грунтовне навчання – запорука вдалої здачі Крок-М”.

Козіна Наталія Миколаївна

Керівник 421 групи.
Проблема, над якою працює група: “Психологічні умови формування особистості в колективі”.

Сіліна Лариса Василівна

Керівник 422 групи.
Проблема,над якою працює група: ” Підготовка до Крок-М”.