Циклова комісія з основ медсестринства та клінічних дисциплін

Склад циклової комісії з основ медсестринства та клінічних дисциплін 

 

Синенко Олена Анатоліївна

Директор коледжу , кандидат медичних наук, викладач –методист. Викладає дисципліни «Неврологія», « Психіатрія». Стаж роботи у коледжі -24 роки. Закінчила  Українську медичну стоматологічну академію  за спеціальністю «Лікар» у     1996 році.

Коло професійних  інтересів:  організація навчально- виховного процесу на основі індивідуального підходу до студентів. Впровадженняя  найсучасніших технологій у навчальний процес.

Зінченко Наталія Василівна

Завідувачка відділенням сестринської справи, викладач медсестринства в педіатрії,  онкології, медсестринства в онкології,   педіатрії (викладач І категорії). Закінчила

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» у 2007 році, спеціальність: «Педіатрія»; кваліфікація: лікар-педіатр. Стаж роботи – 13 років.

Коло професійних інтересів: сприяти студентові у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи різні  соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника, тощо).

Артемьєва Олена Володимирівна

викладач інфектології,    медсестринства в інфектології, епідеміології (викладач вищої категорії). Закінчила Харківський медичний інститут у 1994 році, спеціальність: «Санітарія, гігієна, епідеміологія»; кваліфікація: лікар-гігієніст, епідеміолог, профпатолог. Стаж роботи – 25 років.

Коло професійних інтересів: організація роботи із формування методів і прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів медичного фахового коледжу у процесі вивчення інфектології.

Васильєва Леся Анатоліївна

викладач фізіології, внутрішньої медицини, сімейної медицини, закінчила УМСА у 2005 році, спеціальність: 

 

Коло професійних інтересів: розвиток творчих здібностей студентів, формування активної особистості

Грігор’єва Ірина Миколаївна  –
завідувач з навчально- виробничої практики, викладач вищої кваліфікаційної категорії,  викладає дисципліни “Медсестринство в акушерстві”, “Медсестринство в гінекології”.
Стаж роботи у коледжі-20 років. 
Закінчила ПМСІ, лікар акушер-гінеколог.
Коло професійних інтересів:  профілактика захворювань,  що передаються статевим шляхом; вплив шкідливих факторів на репродуктивне здоров’я жінки.

Громов Сергій Вікторович

відповідальний секретар приймальної комісії, практичний психолог, викладач-методист, викладає дисципліну “Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій”.
Стаж роботи у коледжі- 18 років.
Закінчив ПДПУ, психолог, біолог.
Коло професійних інтересів:  психолого-медико-педагогічна підготовка фахівців у відповідності до сучасних умов ринку праці та наслідків проведення ООС.

Дорогейко Любов Іванівна

викладач медсестринства в педіатрії, (викладач вищої категорії). Закінчила Харківський медичний інститут у 1983 році, спеціальність: «Педіатрія»; кваліфікація: лікар-педіатр. Стаж роботи – 32 років.

Коло професійних інтересів: прищепити студентам уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати, з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.

Захарченко Юлія Вікторівна

Викладач внутрішньої медицини вищої категорії, викладає дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині.», «Внутрішня медицина» Стаж роботи у коледжі – 14 років. Закінчила  Українську медичну стоматологічну академію  за спеціальністю «Лікар» у     2000 році.

Коло професійних  інтересів:використовує інтерактивні методи навчання , нестандартні заняття, заняття- диспут тощо.

Козіна Наталія Миколаївна

викладач хірургії, анестезіології, основ реаніматології. Закінчила УМСА за спеціальністю “Лікар-хірург” у 2000 році. Працювала лікарем-хірургом в КП Полтавській дитячій міській клінічній лікарні. Загальний стаж роботи 24 роки, педагогічний стаж 1 рік.
Коло професійних інтересів: невідкладна допомога та діагностика гострої хірургічної патології.

Коломієць Наталія Григорівна

Викладач вищої категорії. Стаж роботи у коледжі 31 рік, на посаді викладача 17р. викладає дисципліни: «Основи медсестринства», «Догляд за хворими із основами медичної маніпуляційної техніки», «Медсестринство у сімейній медицині»,закінчила Полтавське медичне училище у 1995 році за спеціальністю сестра медична; медичний коледж Української медичної стоматологічної академії, напрям підготовки: «Медицина», кваліфікація бакалавр медицини: сестра медична 2005 р., Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, ступінь вищої освіти: магістр у 2018 році.

 

Коло професійних інтересів: формування студента як особистості і лише потім – як професійного працівника, що володіє спеціальними знаннями в певній галузі медичної  діяльності; підвищення педагогічної компетентності, майстерності та творчості викладачів ЦМК.

Коростиленко Людмила Петрівна

Викладач вищої категорії. Стаж роботи у коледжі 39 років, закінчила Полтавський  медичний стоматологічний інститут у 1979 році, спеціальність: «Лікувальна справа»; кваліфікація: лікар

Лікар-лікувальник. Викладає  дисципліни: «Офтальмологія», «Медсестринство у офтальмології», «Репродуктивне здоров’я», «Догляд за хворими із основами медичної маніпуляційної техніки».

Коло професійних інтересів: формування у молоді відповідальної поведінки та культури здорового способу життя;  формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості.

Кулай Наталія Іванівна

Методист коледжу, викладач внутрішньої медицини вищої категорії, викладає дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині», « Внутрішня медицина»Стаж роботи у коледжі -17 років. Закінчила  Українську медичну стоматологічну академію  за спеціальністю «Лікар» у     1998 році.

Коло професійних  інтересів:  постійно підвищувати свій фаховий рівень та розвивати студентів, проводити виховну роботу серед студентів. : підготовка до самостійної роботи студентів через наближення практичних занять до реальних умов на клінічних базах закладів охорони здоров’я міста.

Мироненко Лариса Вадимівна 

Викладач дерматології та венерології вищої категорії, викладає дисципліни «Медсестринство у дерматовенерології», « Дерматологія».Стаж роботи у коледжі -26  років. Закінчила  Полтавський медичний стоматологічний інститут   за спеціальністю «Лікар» у     1993  році.

Коло професійних  інтересів: формування справжніх професіоналів, індивідуальний підхід до кожного студента

Опошнян Світлана Іванівна

 –

Викладач вищої категорії. Стаж роботи у коледжі 27р., викладає дисципліни:«Основи медсестринства», «Догляд за хворими із основами медичної маніпуляційної техніки», закінчила Полтавське медичне училище у 1981 році за спеціальністю сестра медична, Полтавський медичний стоматологічний інститут у 1990 році, Стоматологія. Лікар-стоматолог.

Коло професійних інтересів: виховання почуття відповідальності у студентів коледжу, формування професійного іміджу у працівників медичних закладів; формування академічної чесності у майбутніх фахівців університетів Європейського Союзу

Піскун Олександр Іванович

викладач II кваліфікаційної категорії,  викладає дисципліни “Хірургія”, “Медсестринство в хірургії”.
Стаж роботи у коледжі- 12 років.
Закінчив Черновецький медичний інститут, лікар-хірург.
Коло професійних інтересів:  активне впровадження сучасних діагностично-лікувальних методик при підготовці майбутніх фахівців.

Редченко Людмила Володимирівна

завідувач відділенням лікувальної справи, викладач I кваліфікаційної категорії, викладає дисципліни “Отоларингологія”, “Медсестринство в отоларингології”, . 
Стаж роботи у коледжі-10 років.
Закінчила УМСА за спеціальністю ” Лікувальна справа”, лікар- отоларинголог.
Коло професійних інтересів:  активне використання сучасних освітніх технологій у навчальному процесі.

Рябека Тамара Іванівна

викладач педіатрії, медсестринства в педіатрії, невідкладних станів в педіатрії, (викладач вищої категорії). Закінчила Донецький медичний інститут ім. М.Горького у 1986 році, спеціальність: «Педіатрія»; кваліфікація: лікар-педіатр. Стаж роботи – 30 років.

Коло професійних інтересів: не лише передати студентам суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань.

Серажим Світлана Миколаївна

Викладач вищої кваліфікаційної категорії,  викладає дисципліни “Акушерство”, “Гінекологія”, “Невідкладні стани в акушерстві і гінекології”.

Стаж роботи у коледжі- 13 років.
Закінчила УМСА, лікар акушер- гінеколог.
Коло професійних інтересів: сучасні методи контрацепції у різних вікових періодах жінки.

Сіліна Лариса Василівна

Викладач стоматології першої категорії. Викладає дисципліни «Стоматологічні захворювання», «Геронтологія, геріатрія», «Медсестринство в геронтології, геріатрії. Хоспісна та паліативна допомога», «Медсестринство в сімейній медицині», «Фізіологія», «Медсестринська етика та деонтологія» .Педагогічний стаж -15 років

Закінчила Смоленську державну медичну академію , за спеціальністю

« Лікар- стоматолог» у 1998 році.

Коло професійних  інтересів: формування фахових компетенцій у процесі використання інтерактивних технологій, симуляційних методів навчання.

Сорока Юлія Борисівна

викладач педіатрії, медсестринства в педіатрії (викладач вищої категорії). Закінчила Українська медична стоматологічна академія у 1998 році, спеціальність: «Лікувальна справа»; кваліфікація: лікар. Стаж роботи – 16 років.

Коло професійних інтересів: застосування інтерактивних методів навчання на заняттях педіатрії за допомогою мультимедійної презентації, в основі якої лежить застосування компетентнісного підходу.

Стафійчук Олександр Петрович

 

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладає дисципліни “Хірургія “, “Анестезіологія та реаніматологія”, “Невідкладні стани в хірургії”.
Стаж роботи у коледжі- 23 рік.
Закінчив УМСА , лікар хірург. 
Коло професійних інтересів:  використання вітагенних технологій як основи в практичній  хірургії.
 

Супруненко Віталіна Геннадіївна

Викладач неврології вищої категорії  , кандидат медичних наук. Викладає дисципліни «Неврологія», « Психіатрія», « Медсестринство в неврології», « Медсестринство в психіатрії».Стаж роботи у коледжі – 25 років. Закінчила  Українську медичну стоматологічну академію  за спеціальністю «Лікар» у     1995 році.

Коло професійних  інтересів: організація навчання, сучасні підходи та технології при вивченні психіатрії та неврології.

Шкурба Тамара Олександрівна

викладач догляду за хворими та догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки, основ медсестринства, патоморфології та патофізіології, закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут у 1988 році, спеціальність: “Стоматологія”; кваліфікація: лікар-стоматолог. Стаж роботи – 27 років.

Штомпель Вікторія            Юріївна

Викладач внутрішньої медицини вищої   категорії, кандидат медичних наук, доцент. Викладає дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині.», «Внутрішня медицина», « Невідкладні стани у внутрішній медицині», «Сімейна медицина». « Медсестринство у сімейній медицині». Педагогічний стаж  – 29 років. Закінчила  Полтавський медичний стоматологічний інститут   за спеціальністю «Лікар -терапевт» у     1978 році.

Коло професійних  інтересів: впровадження особистого професійного досвіду при підготовці майбутніх    фахівців, постійне підвищення свого фахового рівня.