Циклова комісія загальноосвітніх, соціально-економічних та фундаментальних дисциплін

Склад циклової комісії загальноосвітніх, соціально-економічних та фундаментальних дисциплін

Агеєва Марія
Романівна 

викладач фізики та астрономії

Коло професійних інтересів: використання новітніх інформаційних технологій для аналізу знань самостійної підготовки студентів

Вахненко Наталія Сергіївна

 

Заступник директора з навчальної роботи, викладач I категорії,  викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», «Німецька мова», «Німецька мова (за професійним спрямуванням)».  Стаж роботи у коледжі – 12 років. Закінчила Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка за спеціальністю «Вчитель англійської та німецької мови та зарубіжної літератури» у 2010 році.

Коло професійних інтересів: формування креативної, цілеспрямованої, високопрофесійної, грамотної особистості,  а також використання сучасних технологій при вивченні іноземної мови.

 

 

Власова Тетяна Леонідівна

викладач I категорії,  викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)».  Стаж роботи у коледжі – 15 років. Закінчила Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література “Англійська”» у 2003 році.

Гречка Любов Степанівна

 –

голова ЦМК класних керівників, секретар педагогічної ради, викладач вищої категорії, керівник групи, викладає дисципліни «Українська мова», «Українська література», «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка у 1994 році за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури».

Коло професійних інтересів: формування громадянсько-патріотичної компетентності студентів, виховання любові до рідної мови.

Дворнік Світлана Іванівна – 

викладач-методист, викладач вищої категорії, викладає дисципліни «Зарубіжна література» та “Культурологія”. Стаж роботи у коледжі – 26 роки. Закінчила Донецький державний університет у 1977 році за спеціальністю «Філолог. Викладач української мови та літератури»

Коло професійних інтересів: сучасні підходи до професійного розвитку студентів; формування громадянсько-патріотичної компетентності студентів, виховання любові до рідної мови.

Дмитренко Лілія Миколаївна

викладач основ екології та профілактичної медицини, історії медицини, стоматологічних захворювань, фізіології, закінчила Українська медична стоматологічна академія у 2009 році, спеціальність: “ЛІкар-стоматолог”, кваліфікація: стоматолог.

Коло професійних інтересів: впровадження інтерактивних технологій на заняттях з фізіології, основ екології та профілактичної медицини, стоматологічних захворювань, формування студента як творчої та патріотичної особистості.

Єфименко

Наталія Романівна

 –

викладач мікробіології, викладач вищої категорії, методист коледжу, закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка у 2001 році, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і практична психологія»; кваліфікація: вчитель біології, практичний психолог

Коло професійних інтересів: розробка робочих програм і іншого методичного забезпечення, в тому числі інтегрування сучасних інформаційних технологій в навчальний процес; участь у підготовці та проведенні олімпіад та конференцій у навчальному закладі. 

Журенко Анастасія Олександрівна

викладач інформатики, медичної інформатики

У 2021 році закінчила Полтавський національний педагогічний
університет ім. В.Г. Короленка за спеціальністю «Середня освіта (Інформатика)», професійна кваліфікація «Магістр середньої освіти (Інформатика). Учитель інформатики. Викладач інформатики».

Коло професійних інтересів: навчання інформатиці з використанням вільно поширюваного програмного забезпечення, дидактичні умови застосування веборієнтованих технологій навчання інформатики унів старшої школи

Загорулько

Галина Андріївна 

 –

викладач медичної біології, викладач вищої категорії, викладач-методист, закінчила Калузький державний педагогічний інститут ім. К.Е. Ціолковського у 1986 році, спеціальність: «Біологія»; кваліфікація: вчитель біології

Коло професійних інтересів: використання інноваційних методик науково-природничих дисциплін, інтерактивне навчання на заняттях медичної біології та під час організації методичної  роботи

Іванова Марина Вікторівна

Викладач фізичної культури та фізичного виховання, викладач вищої категорії. закінчила: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка у 2001 році, спеціальність: Фізичне виховання. кваліфікація: вчитель фізичного виховання, стаж роботи: педагогічний – 26  років, у коледжі       – 14 років

Коло професійних інтересів: використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя та набуття фонду рухових умінь і навичок.

Кирнос Олена Олександрівна

 викладач медичної хімії, біології, хімії, спеціаліст ІІ категорії, закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка у 2012 році, спеціальність: : «Педагогіка і методика середньої освіти.», кваліфікація вчитель хімії, основ екології та основ інформатики

Коло професійних інтересів: формування інформаційної та професійної компетентностей у студентів, впровадження сучасних  інноваційних технологій в освітній процес коледжу; сучасні підходи до професійної підготовки майбутнього медичного працівника 

Корнет Анжела Валентинівна

Викладач англійської мови та основ латинської мови з медичною термінологією, викладач II кваліфікаційної категорії, аспірантка кафедри української мови ПНПУ імені В.Г.Короленка.

У 2017 році з відзнакою закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, професійна кваліфікація «Спеціаліст із середньої освіти (Українська мова і література). Вчитель української мови і літератури».

У 2019 році закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, магістр, професійна кваліфікація «Магістр філології (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Перекладач».

 

Лук’яненко Марина Миколаївна

 –

голова циклової комісії, викладач математики, основ біологічної фізики та медичної апаратури, технологій, спеціаліст I категорії, Полтавське медичне училище у 1998 році, вечірнє відділення, спеціальність: «Медична сестра», Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка у 2007 році, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та інформатика»; кваліфікація: вчитель математики та основ інформатики

Коло професійних інтересів: організація студентів для самоаналізу результатів своєї роботи з математики

Любич Тетяна Яківна

викладач вищої категорії, викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», керівник гуртка іноземних мов. Стаж роботи у коледжі – 25 роки. Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1982 році за спеціальністю «Вчитель англійської та іспанської мови».

Коло професійних інтересів: методика інтерактивного навчання на заняттях з англійської мови та під час проведення гурткової роботи, професійна спрямованість навчання. 

Методична проблема, над якою працює викладач: «Іноземна мова як засіб отримання професійних знань».

 

Могила

Віта Іллівна

 –

викладач фармакології та медичної рецептури, викладач вищої категорії, закінчила

Полтавський державний медичний стоматологічний інститут у 1993 році, спеціальність: «Стоматологія»; кваліфікація: лікар-стоматолог

Коло професійних інтересів: формування студента як патріота своєї держави, застосування новітніх технологій в процесі вивчення, проводить пошукову роботу, сприяє вихованню в студентської молоді почуття відповідальності, гуманізму, милосердя. 

Науменко Андрій Миколайович

Викладач фізичної культури та фізичного виховання, викладач І категорії.

Закінчив: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка у 2007 році, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького у 2008 році, спеціальність: Педагогіка і методика, середньої освіти, фізична культура, фізичне виховання, кваліфікація: Вчитель фізичної культури і волеології. керівник спортивних секцій, організатор туристичної  роботи, магістр фізичного виховання і спорту, стаж роботи : педагогічний – 12 років, у коледжі – 12 років          

Коло професійних інтересів: формування у студентів мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки.

 

Ніжніченко

Оксана Сергіївна

викладач патологічної анатомії та патологічної фізіології, викладач II категорії, голова циклової комісії. Закінчила Медичний коледж Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія” у 2008 році, напрям підготовки: медицина, кваліфікація: бакалавр медицини: медична сестра. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» у 2017 році. Спеціальність: сестринська справа Кваліфікація: науковий співробітник (сестринська справа, акушерство)

Коло професійних інтересів: застосування новітніх технологій в процесі вивчення, проводить пошукову роботу, приймає активну участь в національно-патріотичному вихованні молоді.

Оглезнева Юлія Геннадіївна

Викладач вищої категорії, викладає дисципліни “Історія України”, “Географія”, “Громадянська освіта”. Закінчила ПДПІ ім. В. Г. Короленка за спеціальністю “Вчитель історії та правознавства”. Стаж роботи у коледжі – 19 років.

Коло професійних інтересів: формування громадянсько-патріотичної компетентності студентів, виховання інтересу до історії рідного краю.

 

Сакевич

Валентина Іванівна

 –

викладач анатомії людини, фізіології, викладач вищої категорії, викладач-методист, закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут у 1973 році, спеціальність: «Стоматологія»; кваліфікація: лікар-стоматолог

Коло професійних інтересів: розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з анатомії людини та фізіології шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Сапєгіна Валентина Василівна

Голова циклової комісії, викладач фізичної культури та фізичного виховання, викладач вищої категорії.

Закінчила: Львівський державний інститут фізичної культури у 1980 році, Спеціальність: фізичне виховання, кваліфікація: викладач фізичного виховання, стаж роботи:педагогічний – 40 років, у коледжі – 24 роки 

Коло професійних інтересів:   забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовки, що визначає психофізичну готовність випускників,  до життєдіяльності і обраної професії.

                                    

 

Сахарова Ольга Іванівна

 

 

викладач біології, закінчила Полтавський державний педагогічний  університет В.Г.Короленка у 2020 році, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія»; кваліфікація: Магістр педагогічної освіти. Викладач біології

Коло професійних інтересів: дослідження інтерактивних методів навчання, використання тренінгових технологій  під час викладання біології.

Філіна Ірина Олександрівна

Кандидат філософських наук, викладач вищої категорії, викладає дисципліни “Соціологія”, “Основи філософських знань”, “Культурологія”, “Всесвітня історія”. Закінчила Полтавський педагогічний університет ім. В. Г. Короленка за спеціальністю “Вчитель історії і суспільствознавства”.

Коло професійних інтересів: формування громадянсько-патріотичної компетентності студентів.

Хрептак Наталія Вікторівна

– 

викладає навчальні дисципліни «Історія України», «Географія». Закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка за спеціальністю «історик. Вчитель історії»(2015 р.), аспірантуру 033 Філософія(2022р.). Стаж роботи в коледжі 1 місяць.

Коло професійних інтересів: аналіз і впровадження інноваційних освітніх технологій при викладанні історії.

Чемісова

Тетяна Сергіївна

– 

 

Заступник директора з виховної роботи, кандидат психологічних наук.
Викладач вищої кваліфікаційної категорії.
Викладає дисципліни «Основи екології та профілактичної медицини», «Ріст та розвиток людини», «Основи психології та міжособового спілкування», «Основи загальної та медичної психології». Закінчила Полтавський національний педагогічний університет у 2014 році, спеціальність «Біологія», кваліфікація Біолог, Вчитель біології та екології. Практичний психолог у навчальних закладах

Коло професійних інтересів: формування творчої компетентності студентів під час вивчення біологічних дисциплін.
Є автором понад 35 друкованих праць у галузі психології та біології.

 

Черкун Віталій Миколайович

Викладач фізичної культури та фізичного виховання, викладач вищої категорії, закінчив: Київський державний інститут фізичної культури у 1976 році, спеціальність: фізична культура і спорт, кваліфікація: викладач-тренер, стаж роботи: педагогічний – 32 роки, у коледжі       – 32 роки  

Коло професійних інтересів: формування потреби студентів у фізичному самовдосконаленні та підтримки високого рівня здоров’я. 

Янко Андрій Леонідович

 

кандидат історичних наук, викладач вищої категорії, викладач дисциплін «Історія України», «Основи економічної теорії», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці та охорона праці в галузі». Педагогічний стаж ─ 15 років.

Коло професійних інтересів:  всесвітня історія, історія стародавнього світу,  антична історія, історія стародавнього Риму, етрускологія.

 

Самойленко Олександр Олександрович

Начальник штабу цивільної оборони, викладач Захисту України, викладач І категорії, закінчив: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка у 1992 році, спеціальність: історія і радянське право, кваліфікація: учитель історії, суспільствознавства і радянського права, стаж роботи: педагогічний – 13 років, у коледжі – 1 рік  

Коло професійних інтересів: формування студента як патріота своєї держави, засвоєння основ захисту України, цивільного захисту, домедичної допомоги, здійснення психологічної підготовки студенської молоді до захисту Вітчизни.

Бедюх Альона Миколаївна

викладач психології та міжособового спілкування, закінчила Полтавський національний педагогічний університет у 2011 році, спеціальність: “Психологія, Соціальна педагогіка”, кваліфікація: практичний психолог, соціальний педагог.
 

Яровий Ігор Володимирович

викладач інформатики
У 2021 році закінчив Полтавський національний педагогічний
університет ім. В.Г. Короленка за спеціальністю «Середня освіта (Інформатика)», професійна кваліфікація «Магістр середньої освіти (Інформатика). Учитель інформатики. Викладач інформатики».

 

Дмитрієнко Оксана Олексіївна

викладач технології, викладач вищої категорії, кандидат педагогічних наук, закінчила Полтавський державний педагогічний університет у 2006 році, спеціальність « Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики» , кваліфікація  вчитель математики та основ інформатики.

Коло професійних інтересів:  інтегроване навчання, проблемне навчання, особистісно-орієнтована педагогіка