Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

Статті викладачів ЦК гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Янко А.Л. «Сучасні педагогічні методи викладання історії на заняттях з історії України в Полтавському базовому медичному фаховому коледжі»

Чемісова Т.С., Синенко О.А. , Вахненко Н.С. «СТАН ВИХОВНОЇ, КУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ В ПОЛТАВСЬКОМУ БАЗОВОМУ МЕДИЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ»

Філіна І. О. «КОЛІЗІЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТНІХ ТРАДИЦІЙ ТА НОВАЦІЙ»

Оглезнева Ю.Г., Могила В.І., Сакевич В.І., Загорулько Г.А. «ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ, ДОСВІД, ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ»

Кухта В.В. «ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ»

Гречка Л.С. «ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ»

Вахненко Н.С., Любич Т.Я. «Країнознавчий аспект на заняттях з англійської мови»

Черкун В. М., Козіна Н.М., Косенко О.А., Єфименко Н.Р. “АКТУАЛЬНІСТЬ ЗДОБУТТЯ  ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ”

Чемісова Т.С. ,Гречка Л.С. “ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА СТУДЕНТАМ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНИХ ПЕРЕНАВАНТАЖЕНЬ”

Янко А. Л. “Етруські терміни з основою SPUR – у середземноморському контексті”

Янко А. Л. “Расенна чи ратуменна?: Дещо про епоніма і самоназву Етртусків”

Синенко О. А., ВахненкоН. С., Любич Т. Я. “Виховання морально-етичних якостей майбутнього медичного працівника на ідеях гуманізму та волонтерської діяльності”

Каленіченко С. В. “Альтернативна історія як жанровий різновид новітньої української фантастики”

Оглезнєва Ю. Г., Могила В. І., Дзямко А. А. “Біля витоків сільської медицини”

Іванова М. В. “Активний спосіб життя та регулярні заняття фізичними вправами – запорука міцного здоров’я та довголіття”

Науменко А. М. “Красива хода, горда осанка та впевнений погляд – запорука успіху жінки”

Сапєгіна В. В. “Формування у студентської молоді фізичного та морального здоров’я, підготовка її до професійної діяльності”

Оглезнєва Ю. Г. “Продовжувач славних традицій”

Черкун В. М. “Принципи і методи формування рухомих навиків”

Дворнік С.І., Громов С.В. “Психолого-педагогічні аспекти професійної адаптації студентів”

Синенко О. А., ВахненкоН. С. “Необхідність реформування медсестринської освіти в Україні, як потреба сучасності на шляху до Європи”

Гринь В. Г., Черкун Н. О. “Епоніми та епонімічні синдроми черепа людини”

Каленіченко С. В., Могила В. І., Оглезнєва Ю. Г. “Міжпредметні інтеграція як основа викладання дисциплін при підготовці молодшого спеціаліста за спеціальністю “Медсестринство”

Любич Т. Я., Шандакова О. О. “Особливості формування лексичних навичок читання”

Любич Т. Я., Шандакова О. О. “Робота зі спецтекстом як основа навчання іноземної мови за професійним спрямуванням”

Вахненко Н.С. Любич Т.Я. “МОВНІ ІГРИ ТЕМИ «НАВЧАННЯ» НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ)”

Гречка Л.С. “ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) У ПОЛТАВСЬКОМУ БАЗОВОМУ МЕДИЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ”

Єфименко Н.Р. Дворнік Л.О. Дворнік С.І. “ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА”

Каленіченко С. В. “МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ЗВМ(Ф)О”

Сакевич В.І., Загорулько Г.А., Могила В.І., Оглезнева Ю. Г. “АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: УРОК-АУКЦІОН”

Філіна І.О.”МІРКУВАННЯ ПРО МІСЦЕ ФІЛОСОФІЇ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ”

Чемісова Т. С. “ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЛТАВСЬКОГО БАЗОВОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ”

Грігор’єва І.М., Дорогейко Л.І., Лук’яненко М.М., Могтла В.І., “МЕДСЕСТРИНСТВО В ДОКАЗОВІЙ МЕДИЦИНІ”

Янко А. Л. “CLERUCHY IN ETRUSCANS”