Студентське самоврядування

Студентське самоврядування – це форма управління, за якої здобувачі освіти на рівні академічної групи, спеціальності, гуртожитку та закладу освіти в цілому, мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, відстоювати права та інтереси студентів, сприяти гармонійному розвитку особистості та формуванню навичок майбутнього керівника, організатора.

Мета та завдання студентського самоврядування:

Метою діяльності студентського самоврядування коледжу є представництво та захист соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентської молоді коледжу.

Основними завданнями студентського самоврядування коледжу є:

  • забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів освіти;
  • забезпечення виконання здобувачами освіти своїх обов’язків;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів освіти;
  • сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку здобувачів освіти;
  • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
  • організація співробітництва зі студентами інших закладів освіти і молодіжними організаціями;
  • безпосередня участь здобувачів освіти коледжу у реалізації державної молодіжної політики; 
  • сприяння у забезпеченні студентів інформаційною, правовою, психологічною та іншими видами допомоги (спільно з відповідними службами) та інше.

Склад студентського самоврядування 2021 року

Драній Катерина

Виконуюча обов’язки голови студентського самоврядування

 

Пивовар Маргарита

Заступник голови

 

Жовтенко Михайло

Голова культурно-масової комісії лікувальної справи

 

Роздабара Вероніка

Заступник голови культурно-масової комісії лікувальної справи

 

Носуля Ольга

Голова культурно-масової комісії сестринської справи

 

Глухова Тетяна

Заступник голови культурно-масової комісії сестринської справи

 

Мяло Юлія

Голова навчально-наукової комісії лікувальної справи

 

Шость Євген

Заступник голови навчально-наукової комісії лікувальної справи

 

Бережник Діана

Голова навчально-наукової комісії сестринської справи

 

Кривошликова Софія

Заступник голови навчально-наукової комісії сестринської справи

 

Півторипавло Ілона

Голова інформаційної комісії

 

Іващенко Юрій

Голова спортивної комісії

 

Педченко Юліана

Голова волонтерського загону «Турбота»

Володіна Олександра

Заступник голови загону «Турбота»