Професійно-технічне навчання

Заява про отримання ліцензування

Стандарт професійної освіти

Правила прийому кваліфікований робітник 2023

Положення про проведення вхідного контролю знань кваліфікованого робітника

Положення про організацію навчально-виробничого процесу кваліфікований робітник

Методичні рекомендації щодо виконання державної кваліфіккаційної атестації

Положення про відділення професійної (професійно-технічної) освіти

Методичні вказівки для тематичного та вихідного контролю з проф.підготовки

Критерії державної кваліфікаційної атестації випускників

Критерії оцінювання знань і вмінь за рівнем кваліфікований робітник

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення

Вартість навчання

Інформаційне забезпечення та навчальні матеріали

Якісний склад кадрового забезпечення освітньої діяльності за професією 5132 Екстрений медичний технік за видом підготовки професійно-технічна освіта на І рівні професійної (професійно-технічної) освіти

Якісний склад кадрового забезпечення освітньої діяльності за професією 5132 Екстрений медичний технік за видом підготовки – перепідготовка на І рівні професійної (професійно-технічної) освіти