Положення, які регламентують навчально-виховний процес коледжу

Положення про методичний кабінет
Положення про обласний методичний кабінет медичних фахових коледжів полтавської області
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників
Положення про декадники циклових комісії
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про проведення дистанційної виробничої та переддипломної практик
Положення про базовий медичний фаховий коледж
Положення про правила призначення стипендій
Положення про студентське самоврядування
Положення про проведення атестації та семестрового контролю
Положення про навчальну частину
Положення про підготовку до іспиту Крок М
Положення про організацію внутрішнього контролю за освітнім процесом у Полтавському базовому медичному фаховому коледжі Полтавської обласної ради
Положення про педагогічну раду
Положення про організацію та проведення практичного навчання
Положення про відпрацювання пропущених занять та незадовільних оцінок
Положення про організацію роботи офіційного веб-ресурсу
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти
Положення про організацію та проведення відкритих занять
Положення про раду із забеспечення якості освіти
Положення про рейтингову оцінку діяльності викладачів
Порядок визначення документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікаціїї та інформальної освіти педагогічних працівників
Положення про предметну (циклову) комісію
Положення про порядок призначення іменної стипендії
Положення про академічні відпустки та повторне навчання
Положення про академічну заборгованість
Положення про академічну доброчесність
Положення про ЄДЕБО
Положення про відділення
Положення про тренінг із підвищення знань
Концепція про безпечне освітнє середовище 
Положення про організацію освітнього процесу