Положення, які регламентують навчально-виховний процес коледжу

Положення про методичний кабінет
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників
Положення про декадники циклових комісії
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Положення про творчу групу в системі науково-методичної роботи педагогічних працівників медичних коледжів та училищ Полтавської області
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДСУМКОВУ АТЕСТАЦІЮ студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ (далі ЄДЕБО) в Комунальному вищому навчальному закладі І рівня акредитації «Полтавський базовий медичний коледж»
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ Комунального вищого навчального закладу І рівня акредитації «Полтавський базовий медичний коледж»
Положення про базовий медичний коледж
Положення про педагогічну раду Комунального вищого навчального закладу I р.а. <<Полтавський базовий медичний коледж>>
Положення про творчу групу в системі науково-методичної роботи педагогічних працівників медичних коледжів та училищ Полтавської області
Правила внутрішнього трудового розпорядку Полтавського базового медичного коледжу
Положення про академічну доброчесність
Положення про студентське самоврядування
   Положення про керівника групи
План роботи комісії з питань якості освіти на 2019-2020 н.р.
Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень
Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів
Положення про проведення атестації та семестрового контролю
Положення про обласний методичний кабінет медичних коледжів та училищ Полтавської області
Положення про обласне відкрите заняття
Положення про електронний документообіг
Положення про навчальну частину
Положення про переведення студентів з контракту на бюджет
Положення про перескладання заліків і екзаменів
Положення про правила призначення стипендії
Положення про порядок замовлення, друку та видачі документів
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення
Положення про юридичну службу
Положення про правила призначення стипендій у Комунальному закладі освіти Полтавський базовий медичний фаховий коледж Полтавської обласної ради
Положення про організацію внутрішнього контролю за освітнім процесом у Полтавському базовому медичному фаховому коледжі Полтавської обласної ради
Положеня про порядок формування рейтингу успішності студентів Комунального закладу освіти Полтавський базовий медичний фаховий коледж Полтавської обласної ради