Положення, які регламентують навчально-виховний процес коледжу

Положення про методичний кабінет
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників
Положення про декадники циклових комісії
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Положення про творчу групу в системі науково-методичної роботи педагогічних працівників медичних коледжів та училищ Полтавської області
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДСУМКОВУ АТЕСТАЦІЮ студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТ ІМЕННОЇ СТИПЕНДІЇ Полтавської міської ради студентам Комунального вищого навчального закладу
І рівня акредитації «Полтавський базовий медичний коледж»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ (далі ЄДЕБО) в Комунальному вищому навчальному закладі І рівня акредитації «Полтавський базовий медичний коледж»
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ Комунального вищого навчального закладу І рівня акредитації «Полтавський базовий медичний коледж»
Колективний договір Полтавського базового медичного коледжу на 2016-2018 роки 
Положення про базовий медичний коледж
Положення про відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з напряму 222 “Медицина”
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до атестата, диплома про вищу освіту в Комунальному вищому навчальному
закладі І рівня акредитації «Полтавський базовий медичний коледж»
Положення про здійснення електронного документообігу в Полтавському базовому медичному коледжі
Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Положення про навчальну частину коледжу
 Положення про обласне відкрите заняття
Положення про обласний методичний кабінет медичних коледжів та училищ Полтавської області
Положення про організацію та методику здійснення фахових комплексних критеріїв оцінки професійних знань, умінь і навичок слухачів відділення підвищення кваліфікації Полтавського базового медичного коледжу на циклах спеціалізації та удосконалення
Положення про педагогічну раду Комунального вищого навчального закладу I р.а. <<Полтавський базовий медичний коледж>>
Положення про переведення студентів Полтавського базового медичного коледжу з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом) на навчання за рахунок коштів державного бюджету
Положення про перескладання заліків та екзаменів
Положення про порядок направлення студентів Полтавського базового медичного коледжу на олімпіади, конференції, спортивні змагання, інші заходи
Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю студентів Полтавського базового медичного коледжу
Про затвердження Положення про службу спостереження за експлуатацією будівель та споруд коледжу та Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель та споруд коледжу
Положення про стипендіальне забезпечення студентів Полтавського базового медичного коледжу
Положення про творчу групу в системі науково-методичної роботи педагогічних працівників медичних коледжів та училищ Полтавської області
Положення про юридичну службу Полтавського базового медичного коледжу
Правила внутрішнього трудового розпорядку Полтавського базового медичного коледжу
Положення про академічну доброчесність
Положення про студентське самоврядування
   Положення про керівника групи